26 municipis bascos aconsegueixen un estalvi econòmic del 19% reduint el seu consum gràcies a la implantació d’un programa pilot de gestió energètica integrada

01.03.2012

L’any 2009 la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), conjuntament amb l’Ente Vasco de la Energía (EVE,) va promoure un projecte innovador de millora de la gestió energètica dels edificis per tal de minimitzar el seu consum energètic. Inergy va ser l’empresa escollida per dur a terme el projecte, amb una proposta basada en la Gestió…

,

Donostia-San Sebastian aprova el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible que incorpora 91 mesures orientades a reduïr en més d’un 20% les seves emissions de GEH.

01.02.2012

El municipi de Donostia-San Sebastian ha estat un dels primers municipis del País Basc en finalitzar la redacció del seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). La seva elaboració ha estat iniciativa de l’Ajuntament de la ciutat, i ha comptat amb el suport econòmic i tècnic del Ente Vasco de la Energía (EVE). El…

Implantació en 78 edificis de 26 municipis bascos d’un nou model de gestió integrada energètica (GIE) basat en el monitoratge i en les mesures d’estalvi

Caso de éxito ahorro energético

31.01.2012

EUDEL. Asociación de Municipios Vascos / 2009-2012 L’any 2009 la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) va treure a concurs un projecte innovador que proposava millorar la gestió energètica dels edificis per tal de minimitzar el seu consum energètic. La gestió energètica s’havia de fer en base al coneixement dels edificis i a la informació obtinguda…

Comença a la ciutat de Bristol el projecte europeu SmartSpaces amb l’objectiu de reduir el consum energètic en els edificis públics europeus.

01.01.2012

Durant els passats dies 11 i 12 de gener es va celebrar a la ciutat britànica de Bristol la primera trobada del projecte SmartSpaces amb l’assistència de tots els seus participants. Aquest projecte té com a objectiu reduir el consum energètic en els edificis públics europeus mitjançant la millora de la seva gestió energètica, fent…

Estudi tècnic-econòmic de la viabilitat de la implantació de serveis energètics de l’enllumenat públic del municipi de Tona

07.03.2011

Diputació de Barcelona, amb la participació de l’Ajuntament de Tona / 2010-2011 EL 2010, i dins del marc del programa ELENA, l’Ajuntament de Tona (municipi signant del Pacte d’Alcaldes per a la Sostenibilitat) sol·licita a la Diputació de Barcelona suport tècnic en el projecte de millora integral del seu enllumenat públic. El programa ELENA és…

Auditories energètiques de les oficines centrals i d’altres oficines de Caja Laboral

07.03.2011

Caja Laboral / 2011 El projecte, realitzat en col·laboració amb ONDOAN Servicios, ha consistit en l’elaboració de 10 auditories energètiques, agrupades en 2 tipologies diferents: les aplicades a un conjunt d’oficines de la xarxa de Caja Laboral, i les realitzades als edificis centrals de l’entitat. Els objectius fixats per a cadascuna d’aquestes tipologies han estat…

Auditories energètiques en més de 250 edificis públics en 32 municipis catalans

07.03.2011

Clients diversos / 2006 – 2015 L’auditoria energètica és un estudi i anàlisi exhaustiva del grau d’eficiència del consum energètic d’un edifici, establiment o activitat. L’objectiu és detectar possibles millores en les instal·lacions per tal de minimitzar el seu consum energètic, fomentant així un ús racional de l’energia i una reducció de les emissions contaminants….

Assessorament en la contractació de subministraments elèctrics

07.03.2011

Ajuntament de Montcada i Reixach / 2011 L’Ajuntament de Montcada i Reixac disposa del Sistema d’Informació i Gestió Energètica SIE, amb dades des del 2005. Per tal de contractar els subministraments d’electricitat en el mercat lliure, obligatòria per tots els subministraments amb una potència contractada superior als 10 kW, Inergy ha realitzat l’assessorament per a…

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de Donostia-San Sebastián

31.01.2011

Ajuntament de Donostia-San Sebastián / 2010-2011 La ciutat de Donostia-San Sebastián és pionera en el desenvolupament i implantació de polítiques locals de sostenibilitat i canvi climàtic, i ha estat un dels primers municipis d’Euskadi a redactar el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). L’elaboració del PAES, impulsada per l’ajuntament de la ciutat, amb…