SIE

El software de gestió energètica que gestiona les teves factures i el consum dels teus subministraments perquè estalviïs temps i diners

Més de 250 organitzacions ja tenen implantat el nostre software

amb el que gestionem més de 30.000 punts de subministraments energètics.

Uneix-te a la comunitat SIE.

 

Tots

Disposa de tota la informació energètica centralitzada, ordenada, actualitzada i accessible de forma permanent i des de qualsevol lloc.

Software_Gestio_Energetica_SIE_CAT_1

 • Càrrega automatitzada i massiva de la facturació, compatible amb qualsevol de les comercialitzadores existents al mercat i amb diferents formats d’arxiu.
 • Teletrucada a comptador i instal·lacions de producció fotovoltaica.
 • Adquisició automatitzada de dades de consums horaris i facturació de webs de distribuïdores i comercialitzadores.
 • Adquisició de dades de consum d’aplicacions de monitoratge terceres.
 • Adquisició de dades de proveïdors d’informació (meteorològics, INE, etc.)
 • Capacitat de càrrega d’informació de certificats energètics d’edificis.
 • Gestió de tot tipus de subministraments energètics (electricitat, gas, gasoil, etc.) i d’aigua.
 • Gestor d’inventari de punts de consum (edificis, establiments, quadres enllumenat,etc.) amb fitxa descriptiva i gestor documental.
 • Gestor d’inventari de contractes de subministraments i fitxa descriptiva.

Detecta i corregeix errors i irregularitats de facturació, reduint la despesa i garantint el pagament correcte i ajustat a les condicions de contractació

Software_Gestio_Energetica_SIE_CAT_2

 • Validació integritat de les dades de facturació (>20 tipologies de validació).
 • Validació global i segmentada de preus facturats (>15 tipologies de validació) per a tarifes fixes i indexades pass-pool i pass-through
 • Gestió del cicle de conformació de factura i gestió d’incidències.
 • Gestor de lots de contractació aplicable a qualsevol producte comercial del mercat.
 • Integració de lectures reals i comparació amb dades de facturació.

Optimitza la contractació dels teus subministraments i paga menys per l’energia que consumeixes

Software_Gestio_Energetica_SIE_CAT_3

 • Alarmes personalitzables d’optimització de contractació i prevenció de penalitzacions (potència, tarifa, reactives…)
 • Optimitzador massiu de potències en BT i AT segons diferents criteris d’inversió i restricció.
 • Optimització de tarifa contractada.
 • Generació d’inventaris de CUPS i corbes de consum per a la licitació de compra d’energia.
 • Simulador comparat d’ofertes fixes i indexades per a lots de contractació.

Controla de forma contínua i sistemàtica la teva despesa energètica

Software_Gestio_Energetica_SIE_CAT_4

 • Alarmes personalitzables de sobrecost i desviació respecte a la previsió.
 • Seguiment i control de la despesa respecte al pressupost.
 • Gestor de previsions de despesa per canvis en el consum o en les condicions de contractació.
 • Detall i control de facturació i despesa segons agrupacions de gestió econòmica de l’organització (centres de cost, codis econòmics, àrees funcionals…)

Supervisa i analitza el teu consum

supervisor català 12.12

 • Alarmes de sobreconsum energètic o d’aigua i de comportaments energètics anòmals.
 • Alarmes de penalitzacions de reactives i subministraments sense consum.
 • Quadre de comandament amb supervisor global de comportament de tots els elements.
 • Anàlisi evolutiva per períodes i comparativa entre elements del teu consum energètic i les emissions de GEH.
 • Indicadors i KPI’s de rendiment energètic i preu del subministrament de la teva organització i cadascun dels seus punts de consum.
 • Benchmarking amb més de 7.000 edificis incorporats al SIE.
 • Càrrega i visualització de corbes horàries informades o monitorades.

 

A qui s'adreça?

· Administracions i empreses amb múltiples punts de subministrament energètic
· ESE's
· Empreses de manteniment

 • Gestiona els teus subministraments
 • Valida la correcta facturació
 • Optimitza i millora la contractació
 • Controla i redueix la teva despesa energètica
 • Supervisa i analitza el teu consum energètic
 • Redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH)

Treu el màxim profit del nostre software amb els seus mòduls complementaris:

El SIE gestiona

+ 23.000

Pòlisses d’electricitat

+ 6.000

Pòlisses d’aigua

+ 3.000

Pòlisses de gas natural

+ 500

Pòlisses de gasoil, butà, GLP i biomassa

+ 1.500 GWh

Consum energètic

+ 200 milions €

Facturació energètica