Comptabilitat i gestió de subministraments energètics

Els errors en la facturació elèctrica són més habituals del que sembla i afecten moltes comercialitzadores. La incorrecta facturació i la inadequació de les condicions de contractació (termes de potència, tarifes horàries, preu de compra de l’energia …) són responsables d’entre el 3 i el 10% de la despesa energètica de qualsevol organització. Optimitzar la factura elèctrica i les condicions de contractació dels subministraments és un repte al qual s’enfronten diàriament empreses i administracions.

Si ets una empresa o una administració pública amb múltiples punts de subministrament (cadena d’establiments comercials, ajuntaments, entitats bancàries …) el control de la correcta facturació i l’optimització de les condicions de contractació poden suposar una gran inversió en temps i en recursos. A Inergy t’assessorem sobre les diferents comercialitzadores i les opcions de contractació disponibles al mercat perquè paguis l’energia al millor preu. A més, gràcies al nostre programari, SIE, validem mensualment tota la teva facturació, de manera àgil i robusta, i gestionem les reclamacions a les comercialitzadores. Tot això perquè aconsegueixis importants estalvis econòmics sense necessitat de realitzar inversions.

A qui ens adrecem?

Empreses i administracions amb múltiples punts de subministrament energètic i d'aigua, mantenidores i Empreses de Serveis Energètics (ESE), administradors de finques, i gremis i associacions d’empreses.

Serveis associats

Assessoria contractació energètica

Escull l'opció de contractació que millor s'adapta a les teves necessitats i redueix la teva factura energètica.

Nuevas tarifas de la luz Circular 3/2020

Optimització de facturació i subministraments energètics

Assoleix fins a un 10% d'estalvi energètic optimitzant la contractació dels teus subministraments i validant correctament les teves factures.

Quins beneficis obtindràs?

Detectar i reclamar errors de facturació de forma àgil i robusta

Reduir el preu de l’energia consumida

Controlar i supervisar sistemàticament el consum energètic

Comptabilitzar automàticament les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEI)

Vols saber com ho fem?

A Inergy hem contribuït a reduir entre un 3 i un 10% la despesa energètica corregint errors de facturació i optimitzant la contractació de més de 250 organitzacions públiques i privades a Espanya.


El primer pas és implantar el SIE a la vostra organització per detectar errors històrics de facturació i oportunitats d’estalvi en la contractació

Amb aquest objectiu, carreguem al SIE la informació bàsica de l’organització (inventari de punts de consum i CUPS, lots de contractació, organigrama) i l’històric de facturació energètica. En fer la càrrega, i de forma automàtica, es disparen les alarmes del sistema que identifiquen les possibles anomalies que s’han produït en la facturació en els darrers mesos i detecten les oportunitats d’optimització de la contractació (canvi de tarifes, optimització de potència…). El nostre equip analitza i avalua aquestes alarmes i proposa les actuacions a realitzar per resoldre-les. D’aquesta forma comencem a estalviar des del principi.


edificis01
Sabies que es pot assolir fins a un 10% d’estalvi només amb la reclamació d’errors de facturació i l’optimització dels subministraments?

Un cop implantat el SIE, cada mes, totes les factures es carreguen automàticament

El nostre software permet carregar de forma massiva totes les factures de les diverses comercialitzadores (electricitat, gas, gasoil, aigua) i verificar automàticament que la factura s’ajusta a les condicions del contracte i els termes regulats. Això ens permetrà vetllar per la correcta facturació i l’evolució del consum i la despesa. En cas contrari, identifiquem i quantifiquem l’anomalia i fem la reclamació a la comercialitzadora. El software també identifica les oportunitats d’optimització del contracte i de la tarifa, així com les penalitzacions que estiguem rebent i que podríem evitar (p. ex. sobreconsum de reactiva). El nostre equip expert avalua les alarmes i redacta un informe mensual amb les actuacions prioritàries a realitzar.


edificis01
La càrrega mensual de la facturació al SIE ens permet fer un seguiment continu de la despesa i anticipar-nos a possibles desviacions respecte al pressupost previst.

Al final de l’any, redactem l’informe energètic anual

Amb la informació gestionada pel SIE al llarg de l’any, calculem i analitzem els indicadors de l’evolució i distribució dels consums i la despesa energètica, d’aigua i d’emissions de GEH. També calculem els estalvis assolits gràcies a les actuacions realitzades i detallem les actuacions pendents de realitzar per aconseguir un major estalvi l’any següent. L’informe inclou un balanç energètic global i detallat de l’organització i una identificació de les actuacions a realitzar l’any vinent.


edificis01
El SIE té una base de dades amb consums de més de 8.000 edificis. Això ens permet redactar un informe de benchmarking dels teus edificis perquè puguis comparar-los amb la resta de comunitat d’usuaris de SIE.

esquemes-02

Més de 10 anys d’experiència en comptabilitat i gestió de subministraments de més d’un centenar d’organitzacions avalen l’excel·lència dels nostres serveis.

Veure casos d'èxit