SIE

El software de gestió energètica que gestiona les teves factures i el consum dels teus subministraments perquè estalviïs temps i diners

Més de 500 organitzacions ja tenen implantat el nostre software

amb què gestionem més de 50.000 punts de subministraments energètics

Sol·licita una demo gratuita

Adquisició de dades

 • Capacitat de càrrega + 50 tipologies diferents de facturació de comercialitzadores en diferents formats.
 • Teletrucada a comptador i instal·lacions de producció fotovoltaica.
 • Adquisició automatitzada de dades de consums horaris i facturació de webs de distribuïdores i comercialitzadores (xlm, xls, pdf i altres).
 • Adquisició de dades de consum d’aplicacions de monitoratge de tercers.
 • Adquisició de dades de proveïdors d’informació (meteorològics, INE…).
 • Capacitat de càrrega d’informació de certificats energètics d’edificis.

Validació de la facturació

 • Validació integritat de dades de facturació (>20 tipologies de validació).
 • Validació global i segmentada de preus facturats (>15 tipologies de validació) per a tarifes fixes i indexades pass-pool i pass-through
 • Gestió del cicle de conformació de factura i gestió d’incidències.
 • Gestor de lots de contractació aplicable a qualsevol producte comercial del mercat.
 • Integració de lectures reals i comparació amb les dades de facturació.

Optimització de subministraments

 • Optimització de potències en BT i AT segons diferents criteris d’inversió.
 • Optimització de tarifa contractada
 • Simulador comparat d’ofertes fixes i indexades per a lots de contractació.
 • Gestor d’inventari de subministraments i consums per períodes.
 • Informació continua de mercats energètics majoristes.

Comptabilitat

 • Càlcul, consulta i visualització de l’inventari i balanç de consum energètic, import i emissions de C02 per períodes temporals i segons fonts, usos i tipologies d’elements.
 • Balanços de consum i autoconsum FV d’edificis i instal·lacions.
 • Agrupació i gestió de facturació per centres de cost.

Inventari

 • Gestió d’inventari de subministraments i fitxa descriptiva de cada un.
 • Gestió d’inventari energètic d’edificis, quadres i instal·lacions i fitxa descriptiva de cada un.
 • Inventariat i visualització georeferenciada de punts de llum d’enllumenat públic.

Anàlisi

 • Càlcul, consulta i visualització d’indicadors de consum, import i emissions de C02 globals de l’organització
 • Càlcul, consulta i visualització d’indicadors d’eficiència d’edifici, quadre o instal·lació (p.ex. kWh/m3).
 • Benchmarking intern i extern d’indicadors globals i d’elements.
 • Càlcul de variació de consums, imports i emissions entre períodes.
 • Generació automàtica de línies base i càlcul d’estalvis normalitzats

Alarmes i supervisió

 • Alarmes de sobreconsums i comportaments energètics anòmals.
 • Alarmes de penalitzacions de reactives i subministraments sense consum.
 • Quadre de comandament amb supervisor global de comportament de tots els elements.

Afegeix funcionalitats amb els mòduls SIE de gestió energètica avançada

Millora la supervisió i gestió energètica de les teves instal·lacions i redueix el teu consum energètic.

Gestiona, supervisa i optimitza el funcionament de les teves instal·lacions d’autoconsum

Planifica i avalua la teva acció de millora energètica i els resultats obtinguts

Comunica la informació energètica i implica a la ciutadania en l’acció pel clima.

Acompanya la implementació del SIE amb la nostra cartera de serveis

Acompanya la implementació del SIE amb la nostra cartera de serveis
 • Comptabilitat i gestió de subministraments energètics

  Disposa de tota la informació de les teves factures i consum energètic i contracta l’energia al millor preu

 • Gestió energètica d'edificis

  Millora la gestió energètica dels teus edificis amb el nostre servei d’alarmes i dades de consum horàries
 • Autoconsum

  Millora la gestió de l’autoconsum col·lectiu i impulsa les comunitats energètiques
 • Planificació energètica

  Audita, planifica i avalua els teus plans energètics
 • Comunicació energètica

  Disposa d’un pla estratègic de comunicació també per a iniciatives 50/50

El SIE gestiona

+ 35.000

Pòlisses d’electricitat

+ 11.000

Pòlisses d’aigua

+ 5.000

Pòlisses de gas natural

+ 500

Pòlisses de gasoil, butà, GLP i biomassa

+ 1.500 GWh

Consum energètic

+ 200 milions €

Facturació energètica