Navarra llança el portal energètic de la ciutadania

Portal energetico Navarra 07.07.2019

El repte

NASUVINSA, en el marc del projecte LIFE IP NADAPTA CC, es planteja incrementar el coneixement del patrimoni públic construït per definir les mesures i inversions d’adaptació d’aquest patrimoni al canvi climàtic i l’eficiència energètica i generar una política coordinada per a la seva implementació. Per això es necessita un mecanisme d’informació energètica que empoderi a la ciutadania i li permeti conèixer el comportament energètic dels edificis públics navarresos així com valorar les polítiques energètiques dutes a terme.

Portal_Energetico_Navarra_Datos_Web

La solució aplicada

La solució tecnològica aportada per Inergy és el portal energètic de la ciutadania, un mòdul SIE de difusió i comunicació energètica ciutadana que permet mostrar, on line i per mitjà d’infografies, l’evolució de l’consum i despesa energètica d’una organització o d’un edifici, així com de les polítiques energètiques dutes a terme.

Mitjançant el portal, accessible des de la URL: www.sie.navarra.es i des de qualsevol dispositiu digital, es podrà consultar l’evolució del consum i emissions de GEH del govern i les actuacions de mitigació i adaptació realitzades. El portal també permet accedir a les dades dels consums detallats dels edificis públics de la Comunitat Foral i la informació essencial sobre l’evolució del consum i emissions de GEH de cada un dels edificis així com les actuacions de mitigació i adaptació realitzades en ells , principalment la incorporació d’energies renovables i renovació de envoltants i xarxes de calor.

A més d’aportar informació i transparència, el portal energètic ciutadà permet als ajuntaments donar a conèixer la política energètica municipal, a més de promoure la sensibilització en el consum energètic i la transició energètica entre la ciutadania. A més, facilitarà la definició de mesures i inversions d’adaptació del patrimoni públic al canvi climàtic i a l’agenda d’eficiència energètica del Govern de Navarra. En l’àmbit de la gestió energètica, facilitarà una visió global sobre el comportament energètic dels edificis.

Cita del client

“ El Portal energètic ciutadà és el millor aparador per veure el comportament energètic dels nostres edificis i, així mateix, reforçar la transparència i rendició de comptes de les polítiques públiques del Govern, que en l’àmbit de l’energia tenen una dificultat afegida. (…) gràcies a eines pioneres com aquesta, els seus resultats es podran veure, mesurar i palpar en edificis públics, una acció fonamental perquè la ciutadania pugui prendre consciència i valorar les polítiques energètiques”

Manu Ayerdi, vicepresident de Desenvolupament Econòmic del Govern de Navarra

 

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog