Estalvi energètic en un equipament esportiu

Ahorro energético en Barris Nord

31.01.2015

El pavelló Barris Nord de Lleida redueix en més d’un 40% la seva despesa energètica gràcies al model de Gestió Integral Energètica implantat per Inergy. Ajuntament de Lleida / 2015   El 40 % de l’energia mundial és consumida per edificis. Gestionar de manera eficient aquest consum és un repte al que s’enfronten diàriament Empreses…

Implantació del sistema de informació, monitoratge i gestió energètica d’edificis de Novaire en el marc del contracte ESE d’externalització de serveis energètics

07.03.2013

Grup Soler / 2011-2013 L’impuls al desenvolupament de les Empreses de Serveis Energètics (ESE) és una de les mesures posades en marxa pel Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica del IDAE. En aquest marc, Grup Soler, empresa líder en serveis de manteniment, ha signat un contracte amb l’empresa Novaire per a proporcionar els serveis energètics en…

Implantació del model de Gestió Integral d’Energia (GIE) en 13 edificis públics de 5 municipis catalans

07.03.2012

Clients diversos / 2010-2012 El consum energètic dels edificis gestionats per les administracions locals representa al voltant del 50% del pressupost municipal destinat al consum energètic. El model de Gestió Integral d’Energia (GIE) elaborat per Inergy té com a objectiu reduir aquest consum en tots els edificis públics mitjançant una gestió eficient en l’ús de…

Implantació en 78 edificis de 26 municipis bascos d’un nou model de gestió integrada energètica (GIE) basat en el monitoratge i en les mesures d’estalvi

Caso de éxito ahorro energético

31.01.2012

EUDEL. Asociación de Municipios Vascos / 2009-2012 L’any 2009 la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) va treure a concurs un projecte innovador que proposava millorar la gestió energètica dels edificis per tal de minimitzar el seu consum energètic. La gestió energètica s’havia de fer en base al coneixement dels edificis i a la informació obtinguda…

Estudi tècnic-econòmic de la viabilitat de la implantació de serveis energètics de l’enllumenat públic del municipi de Tona

07.03.2011

Diputació de Barcelona, amb la participació de l’Ajuntament de Tona / 2010-2011 EL 2010, i dins del marc del programa ELENA, l’Ajuntament de Tona (municipi signant del Pacte d’Alcaldes per a la Sostenibilitat) sol·licita a la Diputació de Barcelona suport tècnic en el projecte de millora integral del seu enllumenat públic. El programa ELENA és…

Auditories energètiques de les oficines centrals i d’altres oficines de Caja Laboral

07.03.2011

Caja Laboral / 2011 El projecte, realitzat en col·laboració amb ONDOAN Servicios, ha consistit en l’elaboració de 10 auditories energètiques, agrupades en 2 tipologies diferents: les aplicades a un conjunt d’oficines de la xarxa de Caja Laboral, i les realitzades als edificis centrals de l’entitat. Els objectius fixats per a cadascuna d’aquestes tipologies han estat…

Auditories energètiques en més de 250 edificis públics en 32 municipis catalans

07.03.2011

Clients diversos / 2006 – 2015 L’auditoria energètica és un estudi i anàlisi exhaustiva del grau d’eficiència del consum energètic d’un edifici, establiment o activitat. L’objectiu és detectar possibles millores en les instal·lacions per tal de minimitzar el seu consum energètic, fomentant així un ús racional de l’energia i una reducció de les emissions contaminants….

Elaboració dels Plans Directors de l’Enllumenat Públic dels municipis d’Ulldecona, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Vicenç de Montalt, Sant Celoni, Santa Coloma de Cervelló i Sant Antoni de Vilamajor

07.03.2010

Clients diversos / 2007-2010 Els Plans Directors de l’enllumenat són el document imprescindible per marcar el full de ruta de les actuacions a seguir en l’enllumenat municipal, responsable de més de la meitat del consum energètic de la majoria dels municipis. Els treballs realitzats per Inergy en aquest camp han estat els següents: una auditoria…