Estalvi energètic en un equipament esportiu

Ahorro energético en Barris Nord 31.01.2015

El pavelló Barris Nord de Lleida redueix en més d’un 40% la seva despesa energètica gràcies al model de Gestió Integral Energètica implantat per Inergy.

Ajuntament de Lleida / 2015

 

El 40 % de l’energia mundial és consumida per edificis. Gestionar de manera eficient aquest consum és un repte al que s’enfronten diàriament Empreses i Administracions.

 

El repte

Reduir el consum i la despesa energètica del Pavelló Barris Nord de Lleida:

– sense afectar el confort dels seus usuaris

– mantenint la qualitat del medi ambient dins l’edifici

– implicant els usuaris (en un equipament esportiu la vinculació dels usuaris amb l’edifici sol ser menor que en un edifici administratiu).

– tenint en compte el dimensionat de l’edifici pels grans esdeveniments, que propiciava un consum excessiu en moments de baixa ocupació.

 

La solució aplicada

Inergy ofereix una solució tecnològica basada en l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la gestió integral de l’energia (GIE): tecnologia (sistemes de monitoratge), coneixement (servei de gestió energètica) i coach energètic (apoderament i implicació de les persones).

 

barrisnord

 

La solució tecnològica aplicada inclou el control de facturació i gestió de subministraments (SIE), el monitoratge de consums (BEIS) i el telecontrol intel·ligent d’instal·lacions (Inergy Smart Control)

A més treballem amb la comunitat d’usuaris i treballadors de l’equipament per aconseguir la seva implicació amb accions de formació, informació i sensibilització.

 

 

El resultat

El pavelló Baris Nord de Lleida va reduir a la meitat el seu consum energètic d’electricitat i gas. Aquests van ser els estalvis aconseguits:

631.084 kWh i 64.223,49 Euros

+40% despesa energètica (electricitat i gas)

104 tCO2 (reducció emissions CO2)

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog