Inergy amb l’Agenda 2030

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats el 2015 per tots els Estats membres de l’ONU, són un pla mundial que insta a tot tipus d’organitzacions, governs en totes les escales territorials, empreses i entitats de tots els sectors i també, a la ciutadania, a adoptar aquests Objectius i a col·laborar per aconseguir una vida millor per a les generacions futures.

A Inergy volem contribuir a la consecució d’aquest pla a través de mesures i actuacions basades en els ODS, tant en el nostre àmbit d’activitat com dins el funcionament de l’organització:

En el nostre àmbit d'activitat:

 • OBJECTIU 7. Energia neta i assequible

  Les nostres solucions estan orientades a millorar l’eficiència energètica i promoure l’ús de les energies renovables a les instal·lacions de la nostra clientela, fomentant la penetració de l’autoconsum i la transició energètica.

  Així mateix, a Inergy invertim en R+D, participem en projectes europeus i col·laborem amb centres de recerca per aconseguir una major eficiència energètica, reduint el consum i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en empreses, indústries i administració pública.

  + OBJECTIU 17: Aliances per aconseguir els objectius

  Des d’Inergy hem establert aliances per donar una resposta integral als reptes que planteja la transició energètica. Com a empresa associada participem activament en l’Associació Espanyola d’Eficiència Energètica (A3e), el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) i la Plataforma Tecnològica Espanyola d’Eficiència Energètica (PTE-EE).

  Inergy amb l’Agenda 2030
 • OBJECTIU 9. Indústria, innovació i infraestructures

  Inergy inverteix en projectes de R+D per millorar la tecnologia disponible per fer front als desafiaments econòmics i mediambientals. És el cas del projecte d’innovació INSIGA (Sistemes Intel·ligents de Gestió d’Autoconsum Col·lectiu en Polígons Industrials 4.0) que té per objectiu reduir el cost econòmic i ambiental de la demanda energètica requerida pels processos productius industrials, contribuint així a la creació d’un teixit industrial més competitiu i sostenible i menys dependent de les variacions del mercat energètic internacional, al temps que s’impulsa el sector econòmic associat a l’autoconsum energètic nacional mitjançant la substitució de l’ús d’energies fòssils importades de països tercers per l’ús d’energia de generació renovable local . Actualment, també comptem amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació per a desenvolupar i aplicar noves tecnologies de gestió energètica intel·ligent per a organitzacions multipunt que permeti optimitzar el consum, generació i despesa energètica, i mitigar les emissions de GEH.

  + OBJECTIU 17: Aliances per aconseguir els objectius

  Inergy manté una col·laboració estable amb la unitat d’investigació en bioclimatisme i eficiència energètica del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) de la UPC amb l’objectiu de promoure i fomentar els avenços en el desenvolupament i aplicació de mètodes numèrics i tècniques computacionals per la solució de problemes d’enginyeria en el context internacional.

  Inergy amb l’Agenda 2030
 • OBJECTIU 11. Ciutats i comunitats sostenibles

  Inergy treballa per proveir les eines tecnològiques necessàries per a dissenyar, planificar, implementar, comunicar i avaluar les mesures derivades dels Pactes de les Alcaldies pel Clima i l’Energia.

  Es tracta d’ajudar a les administracions públiques a abordar el repte global del canvi climàtic i donar compliment a la legislació vigent i a la que vindrà, enfocant la planificació cap a la neutralitat d’emissions i la resiliència del territori.

  Inergy amb l’Agenda 2030
 • OBJECTIU 13. Acció climàtica

  A Inergy treballem per controlar el consum i reduir les emissions de CO2 de les organitzacions, fent-les més sostenibles i competitives i afavorint al mateix temps la mitigació del canvi climàtic. En més de deu anys d’història de l’empresa, hem contribuït a reduir més de 400.000 tCO2, reduint el consum en més de 1.500 GWh.

  + OBJETIU 17: Aliances per aconseguir els objectius

  Participem en projectes de transferència tecnològica per reforçar les capacitats en recerca, desenvolupament i innovació d’altres països. Col·laborem amb organismes com l’AECID para impulsar la transferència tecnològica en gestió energètica d’equipaments.

  Inergy amb l’Agenda 2030

A més, com a organització integrada per persones:

 • OBJECTIU 5. Igualtat de gènere

  Som una empresa compromesa amb la lluita per la igualtat de gènere i la no discriminació. En Inergy comptem amb un pla d’igualtat des de 2018 i una Guia d’ús intern d’eines per a un llenguatge inclusiu i no sexista.

  Inergy a més aposta per unes relacions laborals basades en la llibertat i el respecte entre les persones i per tant lliures de situacions d’assetjament sexual i de discriminació per raó de sexe. L’empresa compta amb un Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

  Actualment, l’empresa compta en plantilla amb un 50% de dones (març 2021), valor que duplica la mitjana del sector.

  Inergy amb l’Agenda 2030
 • OBJECTIU 8. Treball digne i creixement econòmic

  A Inergy, el 100% de la plantilla disposa de contractes indefinits. D’aquesta manera l’empresa aposta per l’estabilitat de la plantilla i per un desenvolupament professional a llarg termini.

  Inergy aposta per crear un clima de treball positiu i saludable fomentant el treball col·laboratiu i l’existència d’espais comuns compartits. L’empresa ha invertit en la creació d’un espai de treball atractiu, confortable, saludable i segur.

  A més, des de 2019, comptem amb un Pla de conciliació personal, familiar i laboral, que recull mesures de flexibilitat laboral, suport a la formació i al desenvolupament personal, així com mesures de conciliació entre la vida personal, familiar i laboral.

  + OBJETIU 17: Aliances per aconseguir els objectius

  Des de l’any 2016, l’empresa manté una relació de col·laboració estable amb diverses universitats a través de les quals desenvolupa un programa de pràctiques formatives retribuïdes per a joves menors de 25 anys. Més del 50% dels seus participants s’ha incorporat posteriorment a l’empresa.

   

  Inergy amb l’Agenda 2030