Implantació en 78 edificis de 26 municipis bascos d’un nou model de gestió integrada energètica (GIE) basat en el monitoratge i en les mesures d’estalvi

Caso de éxito ahorro energético 31.01.2012

EUDEL. Asociación de Municipios Vascos / 2009-2012

L’any 2009 la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) va treure a concurs un projecte innovador que proposava millorar la gestió energètica dels edificis per tal de minimitzar el seu consum energètic. La gestió energètica s’havia de fer en base al coneixement dels edificis i a la informació obtinguda per mitjà dels equips de monitoratge instal·lats en els mateixos. La proposta de l’equip d’Inergy: “Nuevo modelo de gestión energética para edificios municipales”, va ser la guanyadora. El projecte dissenyava i implementava un conjunt de mesures orientades a l’obtenció d’estalvis a partir de les premisses proposades.

Al llarg d’aquests dos anys, 26 municipis amb un total de 78 edificis han participat en el projecte i s’ha pogut implementar íntegrament la metodologia proposada: instal·lació d’equips de monitoratge, anàlisi de les dades de facturació i monitorització, benchmarking, parametrització dels edificis, auditories de gestió, formacions, seguiment, gestió dels consums i càlcul d’estalvis.

El projecte també ha servit per posar de manifest la necessitat de la figura d’un gestor energètic reconegut dins del municipi, així com la d’un auxiliar energètic que li doni suport. També es van identificar quines eren les instal·lacions i gestions que evidenciaven una major eficiència segons les diferents tipologies. Els estalvis obtinguts en els edificis que van aplicar els protocols i les bones pràctiques energètiques van aconseguir una reducció en la despesa de la factura energètica del 19%.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog