Estudi tècnic-econòmic de la viabilitat de la implantació de serveis energètics de l’enllumenat públic del municipi de Tona

07.03.2011

Diputació de Barcelona, amb la participació de l’Ajuntament de Tona / 2010-2011

EL 2010, i dins del marc del programa ELENA, l’Ajuntament de Tona (municipi signant del Pacte d’Alcaldes per a la Sostenibilitat) sol·licita a la Diputació de Barcelona suport tècnic en el projecte de millora integral del seu enllumenat públic.

El programa ELENA és una iniciativa europea per al foment de l’externalització de la gestió de sistemes energètics i infraestructures, a través d’empreses de serveis energètics (ESE). En el marc d’aquest programa, els municipis reben assessorament tècnic i legal per tal de poder externalitzar la gestió d’aquests serveis a empreses que assumeixin les inversions en estalvi energètic, recuperant després aquesta inversió amb el propi estalvi que han de garantir durant la vigència del contracte.

En el cas de l’Ajuntament de Tona, Inergy va ser l’equip encarregat de dur a terme, conjuntament amb l’empresa MIATEC, l’estudi tècnic-econòmic de les inversions de millora necessàries en l’enllumenat, així com de la seva execució a través d’un contracte amb una ESE.

El model finalment implantat ha estat el d’un contracte d’estalvi garantit durant 12 anys, on l’empresa adjudicatària assumeix tota la inversió i la gestió del servei.

Les activitats dutes a terme per Inergy han estat les següents:

– Definició dels diferents escenaris d’inversió.
– Definició tècnica del sistema de gestió energètica associat.
– Acompanyament i assessorament tècnic en la redacció del Plec de licitació.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog