Auditories energètiques en més de 250 edificis públics en 32 municipis catalans

07.03.2011

Clients diversos / 2006 – 2015

L’auditoria energètica és un estudi i anàlisi exhaustiva del grau d’eficiència del consum energètic d’un edifici, establiment o activitat. L’objectiu és detectar possibles millores en les instal·lacions per tal de minimitzar el seu consum energètic, fomentant així un ús racional de l’energia i una reducció de les emissions contaminants. En aquest sentit dos aspectes resulten fonamentals: adequar les instal·lacions a les seves necessitats energètiques reals i millorar-ne el seu manteniment.

La metodologia emprada per Inergy per realitzar l’auditoria energètica es basa en la Norma “UNE 216501:2009. Auditoría energética”. No obstant, al llarg d’aquest període, hem anat modificant la metodologia emprada, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients i trencant així amb el concepte d’auditoria com a document estàtic. L’aposta d’Inergy per l’auditoria com a procés de millora continuada inclou la incorporació de protocols de verificació d’estalvis i de línia base.

Com a valor afegit, i per tal d’aprofitar i optimitzar al màxim l’experiència acumulada al llarg d’aquestes auditories, a Inergy també disposem de metodologies pròpies:
– Metodologia de prediagnosi: ens permet detectar els aspectes energètics més importants.
– Benchmarking: ens permet comparar els indicadors d’eficiència energètica amb els edificis disponibles a la nostra base de dades.
– Tractament de dades de facturació: ens permet optimitzar tot el procés de facturació gràcies a l’expertesa adquirida en la gestió de la comptabilitat energètica.

La major part d’aquestes auditories s’han dut a terme en edificis públics de tipologies diverses i, en menor proporció, en edificis singulars i indústries del sector privat.

Els resultats obtinguts són més de 1.000 propostes de millora, amb reduccions de consum que es situen entre el 6 i el 45% del consum global de l’equipament.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog