Portal Energètic de la ciutadania

El nostre mòdul d’informació energètica obert a la ciutadania que aporta visibilitat i transparència a la gestió energètica de la teva organització.

Ets un ajuntament i vols reforçar la transparència en informació energètica? Vols que la ciutadania conegui les polítiques energètiques i de mitigació del canvi climàtic del consistori? Ets una empresa i vols donar a conèixer la teva implicació amb el medi ambient? Tens un parc d’edificis i vols implicar la comunitat d’usuaris en la racionalització del seu consum energètic?

El Portal energètic de la ciutadania és un nou mòdul SIE de difusió i comunicació energètica ciutadana que permet mostrar, on line i mitjançant infografies, l’evolució del consum i la despesa energètica d’una organització o d’un edifici, així com de les polítiques energètiques dutes a terme. Entre d’altres objectius, el Portal permet conèixer i quantificar directament la gestió i els resultats de les mesures que s’adopten en matèria d’eficiència energètica, adaptació al canvi climàtic i incorporació d’energies renovables.

El portal energètic funciona com una micro-site amb identitat pròpia i URL institucional vinculable des de la pàgina d’entrada de l’organització amb un banner específic.

El portal s’alimenta automàticament de la base de dades del SIE a través d’una web-api que s’actualitza de forma contínua.

Les funcionalitats bàsiques del Portal energètic:

  • Reforçar la transparència i rendició de comptes de les polítiques públiques cap a la ciutadania, i en particular, les actuacions en l’àmbit de l’energia que tenen una dificultat afegida.
  • Donar visibilitat a les polítiques en curs, que en el cas de l’energia té una particular dificultat per comunicar-se pel seu caràcter més tècnic.
  • Sensibilitzar la plantilla de treballadors públics i la ciutadania en relació amb l’estalvi energètic i l’ús racional de l’energia.
  • Difondre entre treballadors i ciutadania de manera entenedora i atractiva la informació energètica essencial.

Tipologia de portals:

Existeixen diferents versions del portal energètic en funció del tipus d’organització i públic destinatari:

Portal energètic territorial: Pensat per a organitzacions supramunicipals que vulguin informar el conjunt de la ciutadania d’una província, àrea metropolitana, illa o comarca de la comparativa en el consum i despesa energètica del conjunt de municipis del territori.

Portal energètic municipal: Pensat per a ajuntaments que vulguin informar la ciutadania de l’evolució del consum i la despesa energètica del consistori, així com donar a conèixer les polítiques energètiques implementades.

Portal energètic corporatiu: Pensat per a empreses o organitzacions que volen transmetre al mercat i la societat la seva acció en l’àmbit de l’estalvi energètic i la mitigació del canvi climàtic.

Portal energètic edificis: Pensat per a organitzacions públiques o privades amb un parc d’edificis. Informa de l’evolució del consum i la despesa energètica d’un edifici concret i les actuacions específiques realitzades. Promou la implicació de la comunitat de treballadors i usuaris de cada edifici.

Portal energètic escolar 50/50: Pensat per a centres escolars implicats en un projecte d’estalvi energètic 50/50. El portal té una funció pedagògica de suport a les diferents activitats que es desenvolupen durant el projecte. Inclou preguntes i propostes d’exercicis. Té un disseny adaptat a la comunitat educativa.

A qui s'adreça?

- Ajuntaments
- Entitats supramunicipals (Entitats metropolitanes, comarcals i insulars, diputacions).
- Governs autonòmics
- Empreses de gestió d'infraestructures (cicle de l'aigua, ports, telecomunicacions...)
- Empreses de serveis (comerç, restauració, sanitari, geriàtrics, esportiu...)

Les característiques que fan del portal una eina d’informació energètica àgil i accessible són:

– Microsite amb identitat pròpia

– Actualització automàtica contínua a partir de les dades de facturació o telelectura.

– Responsive per facilitar l’ús en dispositius mòbils

– Alimentació automàtica de dades SIE a través d’una web API

– Capçalera personalitzable amb la imatge corporativa de l’organització i configuració de continguts.

– Usabilitat amb una interfície fàcil i atractiva basada en l’storytelling.