Implantació d’un sistema de comptabilitat i gestió de subministraments energètics a Mutua Universal

Cas d'exit d'estalvi energetic

Servei: Optimització de facturació i subministraments energètics

Descarrega't el PDF 04.04.2019

Mutua Universal redueix en més de 170.000 € la factura elèctrica anual en 2018 gràcies a l’optimització dels subministraments d’electricitat

El repte

La implantació d’un sistema de comptabilitat i gestió energètica que respongui als valors de Mutua universal entre els quals hi ha l’eficiència per obtenir els millors resultats, optimitzant els recursos.

La solució aplicada

La iniciativa ha consistit en la implantació de la plataforma informàtica SIE configurada per diversos mòduls amb l’objectiu de millorar la gestió energètica de l’organització i aconseguir els següents objectius específics:

  • Validar la correcta facturació del conjunt de subministraments energètics de Mútua Universal.
  • Optimitzar la contractació de subministraments
  • Comptabilitzar el consum i la despesa energètica i les emissions de C02.
  • Supervisar de manera continuada el comportament energètic de tots els centres de Mútua Universal
  • Analitzar el consum energètic identificant potencials d’estalvi.
  • Posar a disposició de tots els centres de Mútua Universal la informació en continu del consum i despesa energètica de cada centre

La solució tecnològica aplicada incorpora el mòdul central de comptabilitat i gestió del subministrament de la plataforma SIE. Aquest sistema de gestió energètica inclou la càrrega i la validació mensual de la facturació, l’optimització continuada dels subministraments i la supervisió continuada del comportament energètic a través d’alarmes energètiques.

Caso_Exito_Ahorro_Energia_Mutua_Universal

A partir de la implantació de la plataforma tecnològica SIE es van detectar importants potencials d’estalvi. Gràcies a la feina del departament tècnic d’Obres i Immobles de Mútua Universal amb el suport de l’equip Inergy, l’estalvi final aconseguit ha estat de més de 170.000 € anuals en la factura elèctrica

El resultat

Els estalvis anuals són:

Estalvis anuals generats per optimització de potències. Estalvis anuals detectats per reducció de reactiva.

175.061

12.503 €

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog