BEIS

El nostre mòdul de monitoratge dels consums perquè milloris la gestió del teu edifici.

Ets gestor d’un establiment hoteler i vols controlar i conèixer en detall el comportament energètic del teu edifici? Ets un ajuntament i vols detectar consums anòmals que es puguin reduir amb una millor gestió de les instal·lacions? Ets una Empresa de Serveis Energètics i vols calcular i verificar els estalvis assolits després d’una determinada actuació de millora? El BEIS és el mòdul de monitoratge avançat que et permet un control exhaustiu de tot el que passa al teu edifici o instal·lació.

El BEIS (acrònim de Building Energy Information System), és un mòdul de l’aplicació on-line SIE de tractament de dades energètiques obtingudes mitjançant dispositius de monitoratge o smart meters. Gràcies a aquest mòdul podem analitzar les dades dels diferents consums, d’ús i de confort monitorats en un edifici.

El BEIS ens permet conèixer el comportament energètic de l’edifici per tal d’identificar actuacions de millora en la seva gestió. Una vegada implementades aquestes actuacions, podem verificar la seva correcta aplicació, i detectar eventuals desviacions gràcies a les seves alarmes. Finalment, el BEIS també ens ofereix la possibilitat de fer el càlcul i verificació dels estalvis assolits.

Les funcionalitats bàsiques del BEIS

 • Visualització i supervisió de les dades monitorades de l’edifici (energètiques, climàtiques, de confort o d’ús) agrupades segons períodes.
 • Anàlisi de correlació del consum energètic monitorat respecte paràmetres climàtics, de confort o perfil d’ús.
 • Càlcul d’indicadors (KPI’s) i benchmarking entre edificis.
 • Alarmes de desviació de consums i eficiència configurables segons temps, perfils d’ocupació i d’ús, i climatologia.
 • Càlcul i verificació d’estalvis mitjançant IPMVP (càlcul línia base, estalvis, inversions, validació de protocols, etc.)
 • Comunicació i visualització en continu dels estalvis assolits als usuaris de l’edifici.

A qui s'adreça?

· Empreses i administracions titulars d'edificis o equipaments
· Mantenidores
· Empreses de Serveis Energètics (ESE)

Les característiques que fan del BEIS una eina útil i versàtil en multitud d’usos són:

 • Integració amb el SIE dins d’una plataforma única.
 • Compatible amb les principals passarel·les de comunicació que existeixen al mercat.
 • Diferents modalitats d’accés (global, conjunt d’edificis o un edifici puntual).
 • Elaboració d’informes imprimibles directament en .pdf
 • Accés on-line 365x7x24. Capacitat il·limitada d’usuaris recurrents.