Inergy desenvoluparà una aplicació innovadora per a la gestió intel·ligent dels sistemes d’autoconsum col·lectiu en polígons industrials i municipis

Autoconsumo colectivo en poligonos industriales 10.12.2020

Inergy desenvoluparà aquesta aplicació d’anàlisi i optimització de l’autoconsum en el marc del projecte d’innovació INSIGA (Sistemes Intel·ligents de Gestió d’Autoconsum Col·lectiu de Polígons Industrials 4.0) per millorar la competitivitat de les PIMES.

Inergy desenvoluparà l’aplicació com a part del seu mòdul SIE – Autoconsum que gestiona, supervisa i optimitza el funcionament de les instal·lacions d’autoconsum. L’aplicació aprofundirà en les funcionalitats del mòdul i permetrà automatitzar i massificar l’avaluació de la viabilitat de les instal·lacions d’autoconsum (individual i col·lectiu) en els emplaçaments industrials, així com la posterior gestió energètica dels sistemes de generació projectats, adequant les instal·lacions i modalitats de gestió (individual i/o col·lectiva) que resultin més eficients des d’un punt de vista econòmic i ambiental.

Si bé el projecte s’implementarà en el context de polígons industrials, les funcionalitats desenvolupades seran de directa aplicació per a l’anàlisi de viabilitat i gestió d’autoconsums individuals i col·lectius en l’àmbit dels equipaments municipals.

L’aplicació es sustentarà en la capacitat de captació i explotació massiva de dades de demanda energètica (dades horaris de consum de les indústries), mercat elèctric (preus horaris) i característiques físiques del sistema (clima, cobertes, etc.) sobre els quals aplicar algoritmes de optimització i predicció.

Navarra acollirà la prova pilot

El Govern de Navarra, a través de l’empresa pública NASUVINSA (la societat pública d’habitatge, sòl i urbanisme del Govern de Navarra), acollirà la prova pilot en un polígon industrial de la Comunitat Foral. Els resultats obtinguts es donaran a conèixer entre diferents agents públics (Departaments de Govern Foral de Navarra i entitats locals) i privats (ens gestors i empreses) amb l’objectiu de fomentar iniciatives posteriors de desenvolupament de sistemes d’autoconsum col·lectiu en ajuntaments, potenciant el seu rol en l’impuls de l’autoconsum en el teixit econòmic local.

INSIGA és un projecte finançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per a Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI). El projecte està coordinat pel Clúster d’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) i compta amb la participació d’Inergy, ARCbcn i NASUVINSA.

L’objectiu general d’aquest projecte innovador és reduir el cost econòmic i ambiental de la demanda energètica requerida pels processos productius industrials, contribuint així a la creació d’un teixit industrial més competitiu i sostenible i menys dependent de les variacions del mercat energètic internacional, al mateix temps que s’impulsa el sector econòmic associat a l’autoconsum energètic nacional mitjançant la substitució de l’ús d’energies fòssils importades de països tercers per l’ús d’energia de generació renovable local.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog