Convocada la XIV Edició dels Premis Ciutat Sostenible

Descarrega't el PDF 15.05.2016

Un any més, la Fundació Fòrum Ambiental, amb la col·laboració de la Fira de Barcelona, convoca els Premis Ciutat Sostenible. Coincidint amb la XIV Edició hem volgut recordar els guanyadors d’edicions anteriors en la categoria de Gestió Energètica i Eficiència i Estalvi Energètic. Esperem que els projectes que us presentem us serveixin d’inspiració per la convocatòria d’enguany.

Premio_Ciudad_Sostenible

A qui es premia?

Municipis de més de 5.000 habitants i Ens Locals Supramunicipals d’Espanya.

Què es premia?

Els premis són un reconeixement a l’esforç dels municipis al desenvolupament sostenible.

Fins quan puc presentar la meva candidatura?

Les candidatures es poden presentar fins al 8 de juliol del 2016.

Per a més informació podeu consultar les bases al web de la Fundació Fòrum Ambiental.

 

CANDIDATURES GUANYADORES EN EDICIONS ANTERIORS (Font: Fundació Fòrum Ambiental)

1a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament del Masnou (Barcelona)

Premi a la ciutat més sostenible en l’àmbit de l’eficiència energètica

PLA D’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DEL MASNOU PER A LA REDUCCIÓ DE la contaminació lumínica I INCREMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Aquest pla està en fase d’execució amb algunes experiències ja desenvolupades en diversos carrers. Es tracta d’un procés obert a la col·laboració ciutadana que cerca la implicació de tots els agents socioeconòmics ja que l’actuació única de l’Ajuntament és clarament insuficient. Es valora especialment el fet que s’anticipa a l’entrada en vigor (a Catalunya) del reglament que desenvolupa la legislació ambiental sobre la contaminació lumínica. Es pretén que l’entorn nocturn sigui millor per a les persones en les seves hores de descans, però també per a la flora i fauna que realitza la seva activitat en aquestes hores de foscor, al mateix temps que es promou l’eficiència energètica

2a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Sevilla

Premi a la ciutat més sostenible en l’àmbit de l’eficiència energètica

PROMOCIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES

S’ha valorat la llarga trajectòria en la promoció de les energies renovables i en les campanyes de conscienciació pública. El 1998 es va crear l’Agència de l’Energia de Sevilla, que ha elaborat dos plans energètics. Amb el seu projecte “Sevilla Ciutat Solar”, s’ha convertit en la primera ciutat espanyola en comercialització d’energia elèctrica produïda per plaques solars. Actualment hi ha un total de 23 instal·lacions d’aquestes característiques en edificis públics i la previsió és que abans de finalitzar el 2004 aquesta xifra arribi a les 53 instal·lacions.

3a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Badalona (Barcelona)

Premi a la ciutat més sostenible en l’àmbit de l’eficiència energètica

EMPORTA’T EL SOL A CASA

S’ha aprovat una ordenança municipal, sota la denominació “emporta’t el sol a casa” sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en edificacions del municipi de manera que tots els edificis nous disposin de sistemes de captadors d’energia solar. Es va habilitar igualment una línia d’ajuts econòmics per a la instal·lació de plaques solars en edificis antics no afectats per aquesta normativa. L’acció va comptar amb la participació de tots els col·lectius afectats.

4a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Coslada (Madrid)

Premi a la ciutat més sostenible en l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies renovables.

PROMOCIÓ DE PROGRAMA ENERGÈTIC

Aquest programa energètic inclou:

Promoció d’instal·lacions d’energies renovables com:

  • Instal·lació d’energia solar tèrmica en centres esportius.
  • Instal·lació d’energia solar fotovoltaica en edificis municipal

Realització d’una auditoria energètica en edificis municipals

Realització d’una proposta d’ordenança per a l’estalvi energètic i la promoció d’energia solar tant tèrmica com fotovoltaica

Conveni amb la Universitat Pontificia de Comillas per al foment de la realització de projectes de fi de carrera en matèria d’estalvi, eficiència energètica i energies renovables.

5a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Sabadell (Barcelona)

Premi a la ciutat més sostenible en l’àmbit de l’eficiència energètica

Pla d’acció. Identifica les estratègies prioritàries que permeten efectuar una planificació estratègica de l’energia a la ciutat través de:

  • Pla de promoció de les energies renovables

Ordenança solar. Per regular la incorporació de sistemes de captació solar tèrmica. En els dos primers anys s’han tramitat llicències corresponents a 873 nous habitatges que ja incorporen instal·lacions solars

Ajudes municipals. Bonificacions de l’impost d’obres des de l’any 2000 s’han realitzat un total de 35 bonificacions. Bonificacions de l’IBI, des de l’any 2006 s’han concedit bonificacions a un total de 70 habitatges

Projectes tècnics i estudis de viabilitat de mesures innovadores. S’han promogut diversos estudis per avaluar la viabilitat de la instal·lació de plaques solars en indústries, impacte paisatgístic dels sistemes de captació solar, identificació de nous sistemes de finançament per a inversions en eficiència energètica, etc.

  • Pla d’eficiència i estalvi energètic en equipaments municipals (PE3)

Establiment de les bases per definir la política energètica municipal

Definir les línies d’actuació prioritàries a desenvolupar en el futur, especialment en matèria d’inversions en estalvi i eficiència energètica en edificis municipals.

Programa de formació

  • Formació a professionals

Realització de cursos de formació ocupacional i de reciclatge a professionals en tecnologies d’energia de fonts renovables. Mostra de fonts d’energia renovables i de tecnologies d’eficiència energètica

  • Activitats d’educació ambiental – En l’àmbit escolar.

L’edifici de Can Marcel és el més gran de titularitat pública i acull nombroses dependències municipals. El projecte ha consistit en la rehabilitació d’un edifici de primers del segle XX que incorpori un protocol de mesures d’eficiència energètica econòmicament i tècnicament viables i un sistema de gestió i control del consum

7a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Puerto del Rosario

Premi a la ciutat més sostenible en l’àmbit de l’eficiència energètica

El premi ha estat atorgat per la seva iniciativa Canvia la Bombeta. Aquesta ciutat, juntament amb Ambilamp (Associació per al reciclatge de Llums d’Espanya) i la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç del Govern de Canàries, va dissenyar aquest programa amb la finalitat de facilitar el canvi de bombetes tradicionals per les de baix consum, permetent fer un ús eficient de l’energia de les llars i locals del municipi. Aquest projecte, que va ser impulsat davant la imminent pujada de la factura de la llum i l’obligatorietat el 2011 de l’ús de bombetes de baix consum, també promociona l’ús racional de l’energia mitjançant una sèrie de consells pràctics de fàcil aplicació a les llars per a la vida diària i dinamitza el comerç local que ven aquest tipus bombetes en una aposta conjunta per aconseguir un municipi més sostenible.

8a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Premi a la ciutat més sostenible en l’àmbit de l’eficiència energètica

Totes les actuacions ambientals del municipi s’emmarquen dins: Rivas Ecópolis, línia d’acció estratègica de caràcter transversal en què el protagonisme estarà repartit entre l’Ajuntament, la participació de la ciutadania i els agents socials. És una estratègia de transformació real de la ciutat i dels comportaments dels seus ciutadans i empreses, de les xifres de consum energètic i d’aigua, de l’augment d’usuaris de transport públic, de la compensació d’emissions, de l’augment d’espais verds, etc. .

Rivas Ecópolis s’articula al voltant de quatre eixos principals d’actuació un dels quals és l’Agència de l’energia. És el centre de les actuacions lligades a la transformació de la ciutat per fer-la sostenible i la forma de treball és al voltant de Plans d’Actuació. Un d’ells és el Pla Rivas Solar, l’objectiu és estendre la generació d’energia solar fotovoltaica i tèrmica per tot el municipi.

Aquest Pla ofereix un assessorament complet als ciutadans en l’adopció de diferents sistemes d’energies renovables a casa seva. S’ha realitzat una àmplia difusió de les alternatives existents i de les possibilitats reals de disposar de panells solars (fotovoltaics i especialment tèrmics) en els habitatges del municipi. Al mateix temps es facilita tot tipus d’informació que va des de la inversió inicial fins a la comercialització de l’energia generada i si és necessària també el finançament per poder entrar en el món de la sostenibilitat energètica

9a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Pamplona

Premi a la ciutat més sostenible en l’àmbit de la gestió energètica

La construcció de la Ciutat Esportiva de San Jorge constitueix el primer edifici zero emissions de Pamplona i demostra que la seva existència i manteniment és possible. El Consistori pamplonès persegueix altres fins ambientals com el fre de la demanda i la reducció del consum energètic de la ciutat.

L’àrea de Projectes Estratègics de l’Ajuntament de Pamplona i l’empresa adjudicatària TYM Energia plantegen com a objectiu aconseguir el disseny d’edificis municipals amb zero emissions i baix consum energètic a més de fomentar l’ús d’energies netes. De forma secundària, es pretén també servir d’exemple per a futurs projectes de creació d’edificis sostenibles. Per a això es va disposar de subvencions estatals.

Les instal·lacions disposen d’un sistema de control i gestió centralitzats que minimitza despeses i millora la supervisió. Per dur a terme l’estratègia s’ha tingut en compte criteris i recursos mediambientals i de sostenibilitat: aprofitament solar, instal·lacions per a energia solar tèrmica i fotovoltaica … S’han dissenyat de manera sostenible els patis interiors i la llum natural, les façanes i els seus sistemes de adequació tèrmica, la racionalització del consum d’aigua calenta sanitària, els equips de climatització independents i sistemes de regulació del flux lluminós.

S’han instal·lat sistemes d’alt rendiment energètic com una bomba de calor, una caldera de biomassa, energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta i escalfament de la piscina. Aquest lloc també disposa d’energia solar fotovoltaica connectada a una pantalla de visualització de dades situada al hall de l’edifici.

A més de facilitar un espai amable que facilita la relació social i la pràctica esportiva, la Ciutat Esportiva és una àrea que fomenta l’ús de les energies netes: concentra quatre tipus diferents d’energies renovables aportant una funció educativa i didàctica en la societat i servint de exemple per a futurs projectes. El resultat d’aquest projecte és un edifici de Zero emissions i qualificació energètica A.

10a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Tudela

Premi a la ciutat més sostenible en l’àmbit de la gestió energètica

El Projecte Lourdes Renove es concep com la primera fase de la Rehabilitació Energètica Integral del Barri de Lourdes, incloent renovacions de caldera centralitzades, biomassa, sistemes d’enllumenat etc, tant en l’entorn d’habitatges com en l’espai urbà. El projecte Quiles eficient es basa en l’acord entre ajuntament i 3 constructores per al desenvolupament d’una zona edificada amb criteri de sostenibilitat energètica en tres eco edificis, afectant també a instal·lacions municipals.

11a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Terol

Premi a la ciutat més sostenible en l’àmbit de la gestió energètica

Pel projecte de contractació de subministrament d’energia, gestió energètica i manteniment dels edificis inclosos en el centre consumidor d’energia de l’Ajuntament de Terol. L’objectiu fonamental és la reducció del consum energètic de les instal·lacions, mitjançant un augment de l’eficiència de les mateixes, el que es tradueix en una reducció tant del cost energètic com de les emissions de CO2 a l’atmosfera.

12a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Consorci Comarcal de Osona

Premi a la ciutat més sostenible en l’àmbit de la gestió energètica

El projecte Desendolla’t és un projecte interdisciplinari que té per objectiu promoure l’eficiència energètica i l’estalvi energètic en 21 centres d’ensenyament d’infantil i primària públics d’Osona, així com promoure l’educació ambiental en el mateix sentit. Es tracta d’un projecte transversal entre el servei d’educació i l’Agència Local de l’Energia d’Osona.

13a EDICIÓ PREMI CIUTAT SOSTENIBLE

Ajuntament de Sant Just Desvern

Premi a la ciutat més sostenible en l’àmbit de la gestió energètica

Ha resultat guanyador en la categoria d’Eficiència energètica pel Pla d’Eficiència Energètica Municipal que s’han fet entre els anys 2011-2015. Aquest pla inclou actuacions en tres àmbits de treball: millores en la gestió energètica municipal, mesures d’estalvi energètic en instal·lacions i un procés d’aprenentatge organitzatiu. S’ha aconseguit entre durant els anys 2013-2014 una reducció del consum energètic municipal d’un 15% respecte a l’any 2012 el que suposa una reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de 420 tones. Les actuacions continuen amb l’objectiu de reduir un 25% el consum energètic en el període 2015-2019.

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog