26 municipis bascos aconsegueixen un estalvi econòmic del 19% reduint el seu consum gràcies a la implantació d’un programa pilot de gestió energètica integrada

01.03.2012

L’any 2009 la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), conjuntament amb l’Ente Vasco de la Energía (EVE,) va promoure un projecte innovador de millora de la gestió energètica dels edificis per tal de minimitzar el seu consum energètic. Inergy va ser l’empresa escollida per dur a terme el projecte, amb una proposta basada en la Gestió Integral d’Edificis (GIE).

En el projecte han participat 26 municipis amb un total de 78 edificis i en els 2 anys que ha durat s’ha aconseguit implementar tota la metodologia proposada: instal·lació d’equips de monitoratge, anàlisi de les dades de facturació i monitorització, benchmarking, parametrització dels edificis, auditories de gestió, formacions, seguiment, gestió dels consums i càlcul d’estalvis.

De mitjana, l’estalvi energètic obtingut es situa al voltant del 14% en el cas de l’electricitat, amb un augment considerable de fins al 26%, en el cas del gas. L’estalvi econòmic derivat d’aquests estalvis energètics es situa entorn al 19% en aquells edificis que van aplicar els protocols i les bones pràctiques energètiques per a la reducció de consums. Aquests estalvis s’han aconseguint principalment gràcies a l’aplicació de protocols relacionats amb la regulació dels horaris i les temperatures dels sistemes de climatització, les enceses i apagades dels equips elèctrics i d’enllumenat, les petites inversions realitzades en equips de regulació, i un seguit d’accions de formació i sensibilització.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog