L’Institut Català de la Salut estalvia més d’un 10% en la seva facturació elèctrica

ICS Ahorro energetico en hospitales

Servei: Optimització de facturació i subministraments energètics Coaching energètic per organitzacions

Descarrega't el PDF 31.01.2016

L’Institut Català de la Salut estalvia més d’un 10% en la seva facturació elèctrica a partir de la implantació del SIE

El repte

L’ICS ens planteja la necessitat de millorar el control de la facturació i l’optimització de la contractació dels seus subministraments energètics. Aquestes tasques, la responsabilitat de les quals recau en els diversos gestors de cadascuna de les regions sanitàries i hospitals, es realitza fins al moment de forma heterogènia en cada territori i amb un ús escadusser d’eines TIC. Una iniciativa prèvia d’implantació de l’aplicació SIE d’Inergy a la Regió Sanitària de Metropolitana Nord va donar com a resultat la detecció d’uns estalvis superiors al 10%. El repte que es planteja és poder traslladar aquesta experiència a la totalitat de l’organització i dels seus gestors, amb l’objectiu d’assolir uns estalvis equiparables i una gestió integrada per al conjunt de l’ICS.

La solució aplicada

S’opta per la implantació d’un sistema integrat de gestió de subministraments energètics per al conjunt de l’ICS que inclou l’aplicació SIE, tasques de consultoria de gestió i coaching energètic.

L’aplicació SIE s’implanta a la totalitat de les 833 pòlisses d’electricitat, gas i altres combustibles de l’ICS. A més es realitzen tasques de consultoria relacionades amb la càrrega i validació massiva mensual de les factures del conjunt de l’organització, el tractament d’alarmes d’optimització dels subministraments (optimització de potències, excessos de reactiva, etc.) i l’anàlisi de l’evolució dels consums i de la comparativa entre centres.

D’altra banda, amb més de 30 agents implicats en la gestió dels subministraments, la formació i implicació d’aquests es considera el principal repte del projecte. Per això, s’aposta per atorgar un pes molt rellevant a les tasques de coaching energètic. Destaquen entre elles l’organització de tallers pràctics de treball de forma periòdica amb tots els agents i la incorporació d’una plataforma online de fòrum i gestió de consultes.

Resultat

Els estalvis detectats són:
Optimització de subministraments
1.589.000 €/any
Reclamació de factures
> 120.000 €/any
Estalvi total
>12,5 % de la despesa elèctrica
Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog