Assessorament en la contractació de subministraments elèctrics

07.03.2011

Ajuntament de Montcada i Reixach / 2011

L’Ajuntament de Montcada i Reixac disposa del Sistema d’Informació i Gestió Energètica SIE, amb dades des del 2005.

Per tal de contractar els subministraments d’electricitat en el mercat lliure, obligatòria per tots els subministraments amb una potència contractada superior als 10 kW, Inergy ha realitzat l’assessorament per a l’elaboració d’un plec de condicions de contractació d’aquests subministraments.

Gràcies a les dades disponibles al SIE s’han pogut identificar els lots de contractació i les corbes de càrrega corresponents a cadascun d’ells. Després, i per tal d’aconseguir els preus més avantatjosos pel municipi, s’ha realitzat el càlcul del preu de licitació per a cada lot i per a cadascun dels períodes establerts.

Les matrius de càlcul utilitzades permeten valorar les diferents ofertes i escollir la que millor s’ajusta al perfil de consum dels subministraments licitats.

L’assessorament realitzat inclou la redacció del Plec de Condicions Tècniques, així com la proposta de Plec de Condicions Administratives que l’acompanya.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog