Gestió de subministraments energètics en la xarxa sanitària de l’Institut Català de la Salut

Institut Catala de la Salut

Servei: Optimització de facturació i subministraments energètics

Descarrega't el PDF 18.07.2017

L’Institut Català de la Salut estalvia més de 2.000.000 € en la seva facturació elèctrica a partir de la implantació del SIE

El repte

L’ICS ens planteja la necessitat de millorar el control de la facturació i l’optimització de la contractació dels seus subministraments energètics. Aquestes tasques, la responsabilitat de les quals recau en els diversos gestors de cadascuna de les regions sanitàries i hospitals, es realitza fins al moment de forma heterogènia en cada territori i amb un ús escadusser d’eines TIC.

Una iniciativa prèvia d’implantació de l’aplicació SIE d’Inergy a la Regió Sanitària de Metropolitana Nord va donar com a resultat la detecció d’uns estalvis superiors al 10%. El repte que es planteja és poder traslladar aquesta experiència a la totalitat de l’organització i dels seus gestors, amb l’objectiu d’assolir uns estalvis equiparables i una gestió integrada per al conjunt de l’ICS.

La solució aplicada

S’opta per la implantació d’un sistema integrat de gestió de subministraments energètics per al conjunt de l’ICS que inclou l’aplicació SIE, tasques de consultoria de gestió i coaching energètic.

L’aplicació SIE s’implanta a la totalitat de les 833 pòlisses d’electricitat, gas i altres combustibles de l’ICS. A més es realitzen tasques de consultoria relacionades amb la càrrega i validació massiva mensual de les factures del conjunt de l’organització, el tractament d’alarmes d’optimització dels subministraments (optimització de potències, excessos de reactiva, etc.) i l’anàlisi de l’evolució dels consums i de la comparativa entre centres.

D’altra banda, amb més de 30 agents implicats en la gestió dels subministraments, la formació i implicació d’aquests es considera el principal repte del projecte. Per això, s’aposta per atorgar un pes molt rellevant a les tasques de coaching energètic. Destaquen entre elles l’organització de tallers pràctics de treball de forma periòdica amb tots els agents i la incorporació d’una plataforma online de fòrum i gestió de consultes.

El resultat

Els estalvis detectats en 2016 són:

Correcció de la penalització per energia reactiva
22.139 €

Detecció d’errors de facturació
118.690 €

Optimització de la potencia contractada
650.554 €

Contractació elèctrica indexada vs contractació a preu fix
1.472.433 €

Estalvi total obtingut per actuacions de gestió de subministraments
2. 263.816 €

Consum elèctric total
20.379.100 €

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog