Estratègia Smart City de la comarca Nerbioi-Ibaizabal

Estrategia Smart City 25.02.2016

Udaltalde 21 Comarca de Nerbioi-Ibaizabal (Biscaia) / 2015

El passat 12 de març es va presentar davant del Comitè d’Udaltalde 21 l’Estratègia Smart City de la comarca de Nerbioi-Ibaizabal (Biscaia). L’Estratègia pretén contribuir a la l’assoliment dels objectius de sostenibilitat de l’Agenda 21 de la comarca, aportant un conjunt de 23 mesures tecnològiques a implantar a nivell comarcal i en cadascun dels seus municipis.

L’Estratègia, elaborada per Inergy i Enea, s’ha basat en un procés participat de diagnosi de la comarca i una planificació i priorització de mesures per al període 2015-2020. L’estratègia s’ha focalitzat en els 3 eixos de l’Agenda Local 21 de la comarca i municipis en els que s’ha considerat que pot aportar més valor afegit les TIC: energia, residus i mobilitat.

Entre les mesures a implantar a curt termini s’han considerat, entre d’altres, les següents:

  • Aplicació TIC per a la gestió i comptabilitat energètica municipal i observatori comarcal.
  • Software de monitorització per als edificis de més consum.
  • Sistemes de telecontrol intel·ligent d’edificis.
  • Sistemes de control intel·ligent per quadres d’enllumenat.
  • Servei de transport a demanda mitjançant plataforma TIC en temps real.
  • Plataforma TIC de gestió eficient del servei de recollida de residus urbans.

El projecte ha estat impulsat per l’Oficina de Sostenibilitat del Udaltalde 21 de la comarca de Nerbioi-Ibaizabal en el marc d’un projecte Berringurumena d’innovació d’Udalsarea 21, i amb el suport del Govern Basc a través de IHOBE.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog