Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de Donostia-San Sebastián

25.02.2016

Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián / 2010-2011

El repte

La ciutat de Donostia-San Sebastián és pionera en el desenvolupament i implantació de polítiques locals de sostenibilitat i canvi climàtic, i ha estat un dels primers municipis d’Euskadi a redactar el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).

L’elaboració del PAES, impulsada per l’ajuntament de la ciutat, amb el suport del Ente Vasco de la Energía (EVE), ha estat a càrrec dels equips tècnics de Minuartia Enea i Inergy. En particular, l’equip d’Inergy s’ha encarregat de la comptabilitat i l’anàlisi energètica dels equipaments municipals, així com de les línies estratègiques d’energies renovables i d’eficiència energètica dels sectors residencial, serveis i ajuntament.

La solució aplicada

El Pla s’ha realitzat d’acord amb el marc metodològic general establert per l’EVE, i ha incorporat elements metodològics propis, com són el benchmarking energètic d’edificis, l’auditoria preliminar energètica d’edificis, i la modelització d’escenaris d’evolució dels consums energètics i emissions de GEH.

El Pla resultant conté un total de 91 mesures a implantar durant el període 2012-2020. Aquestes mesures estan dirigides als sectors residencial i de serveis, així com a la pròpia administració municipal, i abasten els àmbits de l’eficiència energètica, les energies renovables, la mobilitat i la gestió i el tractament dels residus.

El resultat

La previsió de cara al 2020 és que les emissions de GEH del conjunt de sectors PAES del municipi es redueixin en un 20,51% respecte al 2007, any base establert, la qual cosa supera el compromís de reducció del 20%, adquirit mitjançant la signatura del Pacte .

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog