Comptabilitat de gasos d’efecte hivernacle mitjançant el SIE

Contabilidad de Gases de efecto invernadero 08.05.2019

El proper 8 de maig, al Centre Cultural Kulturgunea de la localitat navarresa de Tafalla, es donaran a conèixer els resultats del projecte pilot EGOKI-2 “Integración participada del cambio climático en planes y proyectos municipales, en el País Vasco y Navarra” en que ha participat Inergy. La presentació es farà en el marc de la jornada “Municipios y Ciudadanía, caminando ante el cambio climático”, organitzada a través de la Fundació Biodiversitat amb el suport del Ministerio para la Transición Ecológica. Maribel Gómez, coordinadora del projecte Egoki2 (Xarxa Nels) i Mari Mar Alonso, coordinadora de Udalsarea2030 seran les encarregades d’explicar els resultats obtinguts pels municipis participants en el projecte.

Sistema d’informació energètica SIE

Els ajuntaments participants han comptat amb el Sistema d’informació i gestió energètica SIE desenvolupat per Inergy, enpresa encarregada de l’assistència tècnica del projecte i que permet la comptabilitat dels gasos d’efecte hivernacle. La implantació del programari ha vingut acompanyada de diverses sessions de formació i capacitació en l’ús d’aquesta eina de comptabilitat i en el procés de càlcul i registre de les emissions de CO2 i de la petjada de carboni.

El SIE i l’Observatori d’energia i clima

Els ajuntaments també compten amb un observatori supramunicipal d’energia i clima que els permet comparar-se entre ells a partir d’indicadors de consum, despesa i emissions de GEH, detectant així els casos de bones pràctiques. L’observatori també s’aplica als edificis i permet establir un rànquing d’edificis per tipologies per identificar aquells més ineficients i sobre els quals és més urgent intervenir ja sigui mitjançant mesures d’eficiència energètica que redueixin el consum, o mitjançant instal·lacions d’autoconsum.

El SIE i el Portal Energètic Ciutadà

La trobada servirà per fer una reflexió compartida entre les autoritats municipals, el personal tècnic municipal i la ciutadania sobre els impactes del canvi climàtic a escala local i les possibles estratègies d’adaptació al mateix.

En aquest sentit, resulta molt útil el Portal Energètic Ciutadà, una plataforma energètica adreçada a la ciutadania que aporta informació i transparència en matèria energètica, i que s’alimenta automàticament del SIE. Mitjançant el Portal, els ciutadans poden saber quant els costa cada mes la factura de la llum del seu ajuntament i si han estalviat respecte a l’any anterior. També podran comparar el consum energètic del seu ajuntament amb el d’altres municipis, saber quantes emissions de CO2 es van emetre a l’atmosfera o quin és l’equipament municipal que més gasta.

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog