L’Observatori Metropolità de l’Energia del AMB es consolida com una de les iniciatives de comptabilitat energètica municipal més ambicioses de la Unió Europea

Contabilidad energética supramunicipal AMB 16.12.2020

L’Observatori territorial de l’energia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’ha presentat dins el Congrés Smart City 2020, sota el títol How to build-up a smart public organization on different critical areas. Gil Lladó, cap de l’Oficina de Transició Energètica de l’AMB, va ser l’encarregat de presentar aquesta plataforma que aglutina informació dels diferents sistemes de comptabilitat i gestió energètica dels 35 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en un únic entorn de visualització i anàlisi conjunta de dades. L’Observatori implantat per Inergy al 2019 tindrà continuïtat els propers anys, el que permetrà aprofundir en els treballs realitzats fins ara.

L’Observatori, basat en el mòdul SIE-Observatori d’inerGy, integra la informació energètica de més de 6.000 punts de subministrament energètic corresponents a més de 2.500 edificis i més de 3.000 quadres d’enllumenat de municipis de l’AMB. Des de la plataforma es pot accedir a dades de balanços i indicadors de consum i emissions de GEH a escala municipal i de cadascun dels edificis i quadres.

A més, els municipis participants tenen accés de forma continuada a un benchmarking energètic i de bones pràctiques del seu parc d’edificis amb el de la resta de municipis de l’AMB, així com dels indicadors globals d’eficiència energètica del conjunt de l’administració local.

L’Observatori suposa d’altra banda una gran oportunitat de millora en el model de gestió de l’energia de l’AMB ja que facilita i millora la formulació, priorització i seguiment de les polítiques energètiques locals.

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog