Debabarrena posa en marxa l’Observatori Comarcal de l’Energia

Observatorio_Energia_Debabarrena 19.12.2017

Debabarrena Debabarrena és la segona comarca d’Euskadi a implantar l’Observatori Comarcal de l’Energia.

Els ajuntaments guipuscoans de Debabarrena, Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku y Soraluze, en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament Comarcal Debegesa, han posat en marxa l’Observatori Comarcal de l’Energia de Debabarrena. La iniciativa ha comptat amb el suport del Departament de Medi Ambient i Obres Hidràuliques de la Diputació Foral de Guipúscoa.

L’acte de presentació va tenir lloc el passat 18 de desembre, a la seu de Debegesa, la Societat per al Desenvolupament Econòmic de Debabarrena. Hi van participar la directora de Medi Ambient de la Diputació Foral de Guipúscoa, Mònica Pedreira, i el director d’Obres Hidràuliques, Félix Asensio, a més dels alcaldes i alcaldesses i representants dels sis ajuntaments i el director general de Debegesa, Juan Ángel Balbás .

L’Observatori Comarcal de l’Energia és una innovadora plataforma basada en les tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per a entitats comarcals que permet la gestió de subministraments i l’anàlisi dels consums energètics de tots els municipis d’un territori i amb la qual es persegueix el triple objectiu de l’estalvi i l’eficiència econòmica (€), energètica (kWh) i ambiental (tones de CO2).

L’Observatori Comarcal de l’Energia donarà servei a sis municipis que sumen una població de 73.000 habitants: Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku i Soraluze. En els sis municipis s’ha implantat un mòdul del programari de gestió energètica SIE, que permet controlar la correcta facturació, optimitzar la contractació de subministraments energètics, així com registrar i analitzar el comportament energètic de la totalitat d’edificis i quadres d’enllumenat públic dels municipis, i en aquest cas, integrats en una única plataforma comarcal.

Observatorio_Energia_Debabarrena

Font: Diputació Foral de Gipuzkoa

La implantació de la nova eina de gestió energètica ha anat acompanyada de diverses sessions de formació en les quals han participat tècnics i gestors energètics dels sis municipis.

Només amb mesures sense necessitat d’inversió, l’Observatori ha detectat un estalvi potencial de 74.073€ anuals, el que suposa un 4,3% del total de la factura energètica. L’estalvi s’aconseguiria amb la correcció de la penalització per energia reactiva, l’optimització de subministraments i potències i les baixes de subministraments. Algunes d’aquestes actuacions ja s’han posat en marxa o estan en curs.

L’Observatori també permet visualitzar dades de consums energètics i emissions de GEH del sector residencial i serveis, que s’han calculat en aquest cas en forma d’indicadors de sostenibilitat d’Udalsarea 21 en l’àmbit de l’energia i el clima.

Debabarrena és la segona comarca d’Euskadi a implantar l’Observatori Comarcal de l’Energia. Aquest projecte innovador de Gestió energètica ha estat possible gràcies al suport de la Diputació Foral de Guipúscoa.

Debabarrena disposarà d’un instrument per informar i conscienciar la ciutadania en matèria energètica

Portal_Energia_Debabarrena

Al costat de l’Observatori, Debabarrena ha posat en marxa el Portal energètic ciutadà (accessible des del web www.debegesa.eus), una plataforma energètica adreçada a la ciutadania que aporta informació i transparència en matèria energètica. El portal s’alimenta automàticament del SIE, i a més d’aportar informació, permet als ajuntaments donar a conèixer la política energètica municipal així com promoure la sensibilització en el consum energètic i la transició energètica.

Gràcies al Portal, els ciutadans podran saber què els costa cada mes la factura de la llum del seu ajuntament i si han estalviat respecte a l’any anterior. També podran comparar el consum energètic del seu ajuntament amb el d’altres municipis, saber quantes emissions de CO2 es van emetre a l’atmosfera o quin és l’equipament municipal que més gasta.

 

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog