Eibar i Ermua, primers municipis en el compliment de la Llei basca 4/2019 de Sostenibilitat Energètica

Llei 4/2019 de Sostenibilitat Energética 28.01.2021

Els municipis d’Eibar han presentat durant aquest mes de gener la documentació per donar resposta als requeriments establerts per la Llei 4/2019 de Sostenibilitat Energètica de la Comunitat Autònoma Basca en el seu article 11 d’Inventari energètic. D’aquesta manera, es converteixen en els primers municipis bascos a completar aquesta obligació.

Els inventaris energètics requerits per la Llei 4/2019 inclouen el consum energètic mensual del conjunt d’edificis, quadres d’enllumenat i parc de vehicles dels ajuntaments, així com alguns paràmetres com la superfície dels edificis o la disponibilitat de certificats energètics, entre d’altres. Per a la realització dels inventaris, Eibar i Ermua han comptat amb el suport del software de gestió energètica SIE implantat en el conjunt de municipis de la comarca de Debabarrena en el marc de la iniciativa de l’Observatori energètic de la comarca impulsada per Debegesa i participada pel conjunt dels seus ajuntaments.

A través de la càrrega al SIE de tota la informació d’inventari d’elements i facturació, el programa genera un informe d’inventari anual i un informe anual de consums i despesa energètica mensual. Els informes són exportables i poden utilitzar-se com a justificació de compliment dels requeriments de la Llei 4/2019.

Consums horaris

La Llei, en el seu art. 12, també estableix l’obligació de disposar d’informació de consum elèctric horari centralitzada de tots els edificis. Dins de la iniciativa de l’Observatori energètic de Debabarrena, el software SIE inclou un servei de descàrrega, emmagatzematge i visualització centralitzada dels consums horaris a través del mòdul SIE monitoratge.

Difusió i comunicació energètica

Eibar, Ermua i la resta de municipis de Debabarrena podran sensibilitzar la ciutadania i agents socials i econòmics de la comarca, respecte a el consum energètic dels ajuntaments, tal com estableix l’article 26 de la Llei. Per això comptaran amb el suport del Portal Energètic de la Comarca. Es tracta d’un mòdul SIE de difusió i comunicació energètica ciutadana, que mostra, on line i per mitjà d’infografies, l’evolució del consum energètic de la comarca i els seus municipis. El Portal també inclou informació sobre les actuacions realitzades afavorint la transparència i la rendició de comptes de les polítiques públiques.

Elaboració de plans plurianuals d’actuació energètica

La llei de Sostenibilitat Energètica de la Comunitat Autònoma Basca també emplaça les administracions a elaborar plans plurianuals d’actuació energètica per a la reducció del consum i l’impuls de les renovables (art. 14 Llei). El nou mòdul SIE Planificació energètica, inclòs a l’Observatori comarcal, facilita la definició d’aquests plans, el seguiment del seu grau d’implementació i la seva posterior avaluació. El mòdul també permet portar un registre de les actuacions realitzades pels consistoris en matèria d’eficiència energètica en els seus equipaments i quadres.

L’ajuntament d’Eibar complementarà aquesta iniciativa amb la redacció d’un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PAESC) que permetrà no només complir amb l’obligació de l’article 14 de la Llei 4/2019), sinó que ampliarà l’abast de actuació a la totalitat de sectors del municipi i a l’àmbit de l’adaptació al canvi climàtic.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog