El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) aposta per l’eficiència energètica amb l’elaboració d’una auditoria energètica

auditoria-energetica-ctti

Servei: Auditoria energètica

10.10.2016

El CTTI, amb l’assistència tècnica d’Inergy, ha finalitzat l’elaboració de l’auditoria energètica del seu edifici corporatiu.

L’objecte de l’auditoria és descriure els principals factors que afecten el consum de l’energia, i també un recull de propostes per realitzar millores per a la eficiència energètica en les operacions atenent a les singularitats de l’activitat del centre.

Amb aquesta iniciativa, el CTTI, en tant que empresa pública de més de 250 treballadors, pretén no solament acomplir l’obligació legal, sinó també aprofundir en les mesures d’eficiència energètica ja portades a terme fins a l’actualitat.

L’auditoria energètica ha permès:

  • Conèixer la situació energètica actual, el funcionament i l’eficiència dels equips instal·lats i els costos associats.
  • Realitzar mesures i registres dels principals paràmetres elèctrics, tèrmics i de confort.
  • Avaluar la gestió, usos i manteniment de les instal·lacions.
  • Proposar millores i realitzar la seva avaluació energètica i econòmica.
  • Analitzar la possibilitat d’incorporar energies renovables.
  • Establir un any base a partir del qual poder realitzar plans de mesura i verificació d’estalvis.

 

 

Com es fa una auditoria energètica?

Procès d’elaboració d’una auditoria energètica

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog