Esplugues de Llobregat implanta el mòdul SIE monitoratge

Esplugues de Llobregat monitoriza sus consumos con SIE 27.04.2022

El municipi del Baix Llobregat ha fet un pas més en la seva gestió energètica amb la incorporació d’una nova eina de visualització i gestió dels consums horaris. Es tracta del mòdul SIE de monitoratge que l’ajuntament està implantant actualment i que li permetrà monitorar els consums horaris dels seus edificis i detectar-ne oportunitats d’estalvi.

D’aquesta manera, Esplugues amplia les funcionalitats i l’abast del software SIE de gestió energètica amb què gestiona els subministraments energètics de l’ajuntament. El nou mòdul de monitoratge permetrà millorar la supervisió i gestió energètica de les instal·lacions i reduir-ne així el seu consum energètic. L’objectiu que es persegueix és controlar el consum per prevenir comportaments anòmals als edificis que puguin generar sobreconsums, així com detectar oportunitats d’estalvi en períodes horaris de baix ús.  D’aquesta manera es podran visualitzar les dades de consum horari del conjunt de subministraments i realitzar una supervisió amb alarmes configurables.

Concretament el nou mòdul inclou les funcionalitats següents:

  • Serveis de teletrucada a comptador fiscal
  • Descàrrega i càrrega automatitzada de corbes horàries de distribuïdora elèctrica
  • Visualització i anàlisi de dades horàries
  • Alarmes configurables de comportament energètic horari
  • Comunicació d’anomalies en el comportament energètic mitjançant correus automàtics configurables
  • Validació de facturació respecte a consums monitorats

El mòdul s’alimenta de dades de consum elèctric horari obtingudes a través d’un servei de teletrucada a comptador, i  de la plataforma DATADIS, de la qual inerGy n’és partner, i que permet disposar de dades sense costos específics de hardware ni comunicacions.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog