Estudi tècnic econòmic de la viabilitat de la implantació de serveis energètics en edificis del municipi d’Alella

07.03.2009

Ajuntament d’Alella / 2007 -2009

Durant el període 2007-2009 es va realitzar un estudi en el municipi d’Alella amb l’objectiu d’analitzar la viabilitat d’externalitzar els serveis energètics en un grup d’edificis gestionats per l’ajuntament: Centre Cívic Can Lleonart, Poliesportiu Municipal, Ceip Fabra i la seu de l’ajuntament.

L’estudi realitzat per l’equip Inergy incloïa:
• Definició del servei energètic a implantar en cada cas.
• Identificació de les mesures d’eficiència energètica viables econòmicament (inversió) i en termes d’impacte ambiental CO2.
• Estimació del cost de gestió energètica dels equipaments per part de l’ajuntament.
• Detecció de les variables crítiques a introduir en els futurs plecs de condicions per a la contractació de serveis energètics.

Per a la realització de l’estudi de viabilitat es va definir una metodologia que contenia els següents passos:

El projecte va concloure que en el 50% dels edificis estudiats, l’externalització dels serveis energètics era viable, obtenint-se un TIR negatiu i un retorn d’inversió inferior a 5 anys.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog