Formació d’agents energètics a Foment del treball de Terrassa

31.01.2011

Foment del Treball de Terrassa / 2011

El repte

D’uns anys ençà s’ha posat de manifest la necessitat peremptòria d’invertir en la millora i ampliació de la formació i el reciclatge professional en l’àmbit energètic. Cal desenvolupar programes específics de formació en energia, tant en la formació professional com en les carreres tècniques universitàries.

En aquest context, el projecte planteja la creació d’una nova figura professional, anomenada Agent Energètic d’Edificis (AEE), formada per procurar l’estalvi energètic en edificis no residencials, a través de la implantació de mesures d’eficiència energètica de baix cost o de cost nul.

La solució aplicada

L’objectiu principal del projecte ha estat la creació d’aquest nou perfil laboral, centrat en la realització de tasques de camp i de seguiment i control de mesures. En aquest sentit, s’ha format prop de 120 persones, a través d’un paquet de cursos de formació ocupacional. D’aquestes, 23 han estat contractades durant 6 mesos per realitzar tasques de diagnosi i d’implantació de mesures d’estalvi energètic en 35 edificis, distribuïts en 6 municipis de Catalunya: Terrassa, Sabadell, Hospitalet de Llobregat, Rubí, Sant Just Desvern i Vilanova i La Geltrú.

Com a valor afegit, l’adquisició de noves competències en aquest àmbit ajudarà una part de la població, actualment a l’atur o en situació de risc d’exclusió laboral, oferint-los l’oportunitat de reincorporar-se al món del treball. Al mateix temps el projecte pretén demostrar la viabilitat del lloc de treball en el llarg termini, a través de l’estalvi econòmic associat a la implantació de mesures

El resultat

En aquest context, l’equip d’Inergy, a petició de Foment del Treball de Terrassa (que és el coordinador del projecte en els 6 municipis), ha realitzat les següents tasques:

– Disseny de 2 cursos adreçats als comandaments i als Agents Energètics d’Edificis, respectivament.
– Formació de 15 tècnics i 120 Agents Energètics d’Edificis en relació a gestió energètica i auditoria energètica.
– Acompanyament i assessorament tècnic als ajuntaments de Terrassa i L’Hospitalet de Llobregat en el desenvolupament d’un paquet d’accions d’estalvi energètic executades pels AEE durant 6 mesos en 9 edificis.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog