Formentera estrena el portal de l’energia on farà públics els seus consums energètics

Portal energia Formentera 27.07.2021

El portal de l’energia de Formentera mostrarà en obert, a través d’una web de la institució, l’evolució del consum energètic de les instal·lacions municipals i de l’enllumenat públic. Amb aquesta iniciativa el Consell insular de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, vol implicar la ciutadania en el procés de transició energètica.

“Aquest nou sistema ens permet controlar que els consums i despeses energètiques siguin els correctes; també podem dissenyar estratègies de millora constant, és a dir, proposar línies d’actuació per aconseguir millorar l’eficiència de les instal·lacions; i, a més, ens ajuda a sensibilitzar els usuaris que fan ús de les instal·lacions i en la ciutadania en general del que s’està fent “, ha incidit el conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz.

Dades de consum d’energia

Entre les dades en obert que ofereix aquest portal energètic destaca que els últims dotze mesos, els equipaments municipals han consumit 2.967.673 kW, dels quals 416.837 kW corresponen a l’enllumenat públic. Tota aquesta energia és equiparable a la que consumeixen 494 llars i suposa 565,03 de tones de CO2 emeses a l’atmosfera, que requereixen 154 hectàrees de bosc per a ser absorbides. Així, en un rànquing d’eficiència en una mostra d’ajuntaments similars, Formentera ocuparia, de l’1 al 10, el setè lloc. “Òbviament, les dades són molt millorables, per això aquesta eina, a més de ser un exercici de transparència, ens marca una realitat que hem de combatre amb polítiques i accions d’eficiència energètica”, ha assenyalat el conseller.

Accions per estalviar energia

L’àrea de Medi Ambient ha impulsat els darrers mesos diferents accions en aquest sentit. En primer lloc, Formentera va signar l’adhesió i desenvolupament del Pacte d’Alcaldes per al Clima i l’Energia, pel qual es compromet a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables. Així, s’està treballant en la revisió dels comptadors de subministrament elèctric, en el reajustament de la potència contractada en diversos subministraments per adaptar-los al seu consum real, en el monitoratge de les instal·lacions d’energia solar implantades i en el control analític de les despeses en combustibles.

A més, des del passat mes de novembre Formentera forma part del projecte pioner europeu VPP4Island que té com a objectiu facilitar la integració de sistemes renovables i accelerar la transició cap a l’energia intel·ligent i verd.

També s’han impulsat projectes de marquesines fotovoltaiques als aparcaments públics i d’instal·lació de nous sistemes de generació fotovoltaica en instal·lacions municipals, com en el camp de futbol.

Cal recordar que l’article 9 de la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició energètica recull que les administracions públiques han de dur a terme o han de contractar auditories energètiques que inclouran propostes concretes de millores d’eficiència energètica per als edificis que ocupin o els que siguin titulars.

El portal: un mòdul SIE

Software de gestión energética SIE

El portal de l’energia de Formentera s’alimenta automàticament de les dades del Sistema d’informació energètica SIE, un sistema de comptabilitat energètica de què es va dotar el Consell insular. Aquesta eina facilita el seguiment dels consums en el temps, tant a nivell global de tot el municipi com per a equipaments. El SIE arxiva totes les factures en els equipaments corresponents, realitza anàlisis automatitzats, genera informes, identifica els punts de subministrament que han incrementat el seu consum i analitza les seves causes per tal de veure si es poden aplicar accions correctores. També identifica els estalvis aconseguits mitjançant accions d’eficiència o de gestió de l’energia perquè les persones implicades en puguin conèixer el resultat i millorar-ne el rendiment.

Font: Consell insular de Formentera i Inergy

 

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog