Hernani implementarà fins al 2030 113 actuacions en matèria d’eficiència energètica i renovables recollides al Pla General d’Actuació Energètica

Plan General de Actuación Energética (PGAE) 01.05.2024

Després d’un any de treball, l’ajuntament basc d’Hernani ha finalitzat la redacció del Pla General d’Actuació Energètica (PGAE). El pla permetrà donar resposta a una part rellevant de les obligacions que deriven de la Llei basca 4/2019 de sostenibilitat energètica. Hi ha de quedar recollit el diagnòstic de la situació de partida de cada administració pública i les estratègies per assolir els objectius de la Llei.

La proposta metodològica d’Inergy, empresa adjudicatària de la redacció del Pla, permet que el mateix procés de planificació energètica faciliti simultàniament el compliment d’altres obligacions de la Llei 4/2019, especialment les relatives als requeriments d’inventari i control de consums, establertes als articles 11 i 12.

Recull i anàlisi de dades

A la primera fase de recopilació i anàlisi de la informació energètica disponible per a la redacció del PGAE ha estat de gran utilitat la informació subministrada pel software d’informació i comptabilitat energètica SIE implantat des de fa anys al municipi. Gràcies a aquesta informació, s’han identificat els edificis amb més consum energètic o els més ineficients. Aquesta informació facilita l’orientació de les mesures i el càlcul del seu impacte.

Elaboració d’inventaris i línia base

En una segona fase s’ha fet l’inventari i la comptabilitat energètica del conjunt d’edificis, quadres d’enllumenat i flota de vehicles de l’ajuntament i la línia base, així com els objectius de reducció i generació de renovables del PGAE.

Redacció del pla d’actuacions

Finalment s’han definit el pla d’actuacions del consistori sobre el parc d’edificis, enllumenat públic i flota de vehicles. Així com els plans d auditoria, certificació i formació.

El pla recull fins a 113 actuacions en matèria d’energia, destacant particularment aquelles vinculades a l’envolupant d’edificis, la substitució de lluminàries de l’enllumenat públic, l’impuls de l’autoconsum fotovoltaic i la renovació de la flota municipal per vehicles elèctrics.

Seguiment i avaluació del PGAE

L’ajuntament podrà fer el seguiment de les actuacions i avaluar-ne el grau de compliment gràcies al mòdul SIE-Planificació que permet registrar i consultar les actuacions energètiques realitzades segons sectors, àmbits i períodes temporals.

El PGAE podrà ser l’embrió d’un futur Pla de Clima i Energia (PACES) per afegir mesures de mitigació i adaptació del conjunt de sectors del municipi.

El PGAE d’Hernani és el desè pla que redacta Inergy en els 2 últims anys en diversos municipis bascos, ja sigui com a plans específics o en el marc de la redacció de Plans de Clima i Energia o Plans d’acció per al clima i l’energia sostenible (PACES).

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog