Igualada aconsegueix un 15% de reducció en el consum energètic dels seus edificis mitjançant la implantació d’un model de Gestió Integrada Energètica

15.06.2012

La implantació del model de Gestió Integrada Energètica (GIE) durant l’any 2011 en dos edificis del municipi d’Igualada ha tingut com a resultat un estalvi de mitjana del 15% sobre el consum energètic total.

Els edificis en qüestió són el Poliesportiu Les Comes i l’edifici de l’Ajuntament. En tots dos casos s’han dut a terme totes les fases d’un model GIE:
• Auditoria de gestió de l’edifici.
• Monitoratge dels consums energètics.
• Realització i execució d’un pla de mesures destinades a reduir el consum.

El càlcul de l’estalvi s’ha realitzat usant la metodologia EVO per a la generació d’un any base de referència i la seva posterior comparació amb el consum real durant el 2011.
D’aplicar-se el model GIE al conjunt d’edificis municipals d’Igualada es podrien deixar d’emetre 292.345 kg. de CO2 anuals a l’atmosfera, generant un estalvi aproximat a les arques municipals de 260.745 €.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog