Implantació de l’Observatori energètic de la Comarca del Maresme i implantació i manteniment del Sistema d’Informació Energètica (SIE) en 30 municipis de la comarca

07.03.2014

Consell Comarcal del Maresme / 2009-2016

El Consell Comarcal del Maresme ha destacat des de fa anys per la seva actitud pionera en la prestació de nous serveis als municipis, facilitant-ne la gestió conjunta i la compra agregada de diferents tipus de subministraments. En aquest sentit, l’any 2009, l’Agència Comarcal de l’Energia del Maresme encarrega l’elaboració d’un Observatori Comarcal de l’Energia que inclogui els consums energètics dels 30 municipis de la comarca.

És així com, mitjançant les dades de consum de cada municipi i l’ inventari dels subministraments contractats disponibles a l’Observatori de l’Energia, es realitza a Catalunya la primera compra agregada d’energia per a tota una comarca.

Entre els serveis que l’Agència Comarcal de l’Energia ofereix als seus municipis a través de l’Observatori, hi ha la validació de les factures per mitjà d’un informe mensual de seguiment, on a partir de les incidències detectades en les factures es proposa un seguit d’actuacions que cal prendre. Un altre dels serveis ofertats consisteix en l’anàlisi i priorització de les principals mesures correctores que cal adoptar per tal d’aconseguir un estalvi energètic i econòmic en cada municipi.

Els municipis i els seus Gestors Energètics i empreses de manteniment, poden accedir a l’Observatori amb capacitat de consulta i/o administració de tots o part dels subministraments de cada municipi, en funció del seu perfil d’usuari.

Així mateix, l’Observatori disposa de funcions específiques per a la gestió supramunicipal, la qual cosa permet un control ràpid de l’estat de seguiment energètic en els 30 municipis. També conté indicadors energètics pels diferents aspectes del consum i la possibilitat de fer un benchmarking amb els valors de tota la comarca o específicament amb els d’aquells municipis que comparteixen característiques i atributs semblants que els fan directament comparables.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog