Inergy gestionarà els subministraments energètics de la Generalitat de Catalunya

Inergy gestionará los suministros energéticos Generalitat de Catalunya 31.03.2022

Inergy gestionará suministros energéticos de la Generalitat de Catalunya.

Inergy gestionarà els més de 2.800 punts de subministrament d’electricitat i gas de la Generalitat de Catalunya

Inergy ha estat l’empresa adjudicatària del concurs de licitació convocat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) per a la contractació del Servei d’Informació i Validació de les factures energètiques de la Generalitat de Catalunya (SIME). El servei contempla l’anàlisi i la verificació dels consums i de la facturació de 14 departaments i 30 entitats i organismes dependents de la Generalitat de Catalunya, amb més de 2.800 punts de subministrament d’electricitat i gas i al voltant de 200 usuaris. El servei inclou la càrrega periòdica dels fitxers de facturació de les companyies comercialitzadores, l’anàlisi i verificació de la correcta facturació i la justificació de les incidències de facturació detectades. Així com un servei de formació dels usuaris en l’ús del software.

La gestió dels consums es farà amb el software  SIE, que s’implantarà en bona part del edificis de la Generalitat de Catalunya, i s’integrarà amb el sistema de facturació de la Generalitat GEFACT facilitant un flux de càrrega i validació de la facturació automatitzada i continuada. A més,  l’ús del software SIE permetrà aprofundir en l’anàlisi energètica i supervisar el comportament energètic dels edificis a través del càlcul d’indicadors d’eficiència, el benchmarking entre edificis, la supervisió global i el càlcul d’estalvis.

Contractes indexats i captació de dades mitjançant telelectura

Actualment, la Generalitat de Catalunya realitza una contractació agrupada dels subministraments elèctrics amb la particularitat que es realitza a preu indexat en pass-through. Les tarifes indexades basades en el consum i preu horari, poden suposar a llarg termini un important estalvi en la despesa elèctrica, però requereixen un sistema de validació més complex ja que obliga a analitzar una quantitat d’informació molt més gran. En aquest sentit, el SIE simularà la facturació a partir del preu de cada franja horària per les més de 2.800 CUPS.

El servei també inclou la captació de dades mitjançant telelectura, que junt amb la informació de les corbes horàries facilitades per la distribuïdora, permetrà proveir d’un sistema de supervisió dels consums dels edificis i del seu comportament energètic horari. D’aquesta manera, la Generalitat podrà fer un seguiment detallat i continuat del consum energètic del conjunt dels seus edificis, identificant quins són els que presenten un major potencial d’estalvi.

El Servei d’Informació i Validació de les factures energètiques (SIME) es un servei promogut des de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) i on participa la Comissió Central de Subministraments, responsable de la contractació elèctrica centralitzada de la Generalitat.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog