Implantem el SIE en el conjunt d’edificis del Govern de Navarra

Servei: Optimització de facturació i subministraments energètics

05.02.2019

A partir de 2019, el Govern de Navarra, a través de la societat pública NASUVINSA, coneixerà en detall el comportament energètic dels edificis que constitueixen el patrimoni públic construït a Navarra gràcies a la implantació del Sistema d’informació i gestió energètica SIE. Aquest sistema de comptabilitat, anàlisi, supervisió i planificació energètica per al conjunt d’edificis del govern de Navarra permetrà definir les mesures i inversions d’adaptació d’aquest patrimoni al canvi climàtic i l’eficiència energètica, així com generar una política coordinada per a la seva implementació en el marc de l’acció C6.3 del projecte LIFE IP NADAPTA CC.

NASUVINSA

Amb la implantació del SIE, es busca unificar el treball que realitzen els diferents departaments del Govern de Navarra, facilitant una visió global de la gestió i el comportament energètic del conjunt d’edificis.

La plataforma també facilitarà la planificació i avaluació d’actuacions d’adaptació i mitigació del canvi climàtic en el parc d’edificis del Govern de Navarra gràcies a la implantació d’un mòdul específic de SIE de gestió d’actuacions.

Finalment, amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania i als usuaris dels edificis, s’implantaran dos mòduls SIE: el portal energètic ciutadà que inclourà tota la informació essencial sobre l’evolució del consum i emissions de GEH del govern i les actuacions de mitigació i adaptació realitzades. I el portal energètic ciutadà per a cada edifici que inclourà tota la informació essencial sobre l’evolució del consum i emissions de GEH de cada un dels edificis i les actuacions de mitigació i adaptació realitzades en cada un ells.

 

 

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog