Inergy participa a la jornada sobre l’impacte del RD 216/2014 referent al Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC)

, ,
01.06.2014

El passat 18 de juny va tenir lloc la Jornada sobre el RD 216/2014 de metodologia de Càlcul dels Preus Voluntaris per al Petit Consumidor (PVPC), organitzada per la Diputació de Barcelona. El seu objectiu era exposar els impactes derivats que la norma té sobre els ens municipals.

En el marc d’aquesta jornada, es va explicar la modificació de la nova formació del preu indexat PVPC en baixa tensió, així com el funcionament del mercat elèctric, per a posteriorment detallar la relació dels principals consums que tenen els ajuntaments i els seus costos.

En aquest aspecte, Inergy va presentar les darreres adaptacions de l’eina de gestió energètica SIE, implantada en més de 200 municipis, a les noves exigències regulatòries, destacant finalment com una correcta gestió es tradueix en un estalvi energètic, ambiental i econòmic.

La jornada, amb èxit d’assistència, va tancar amb un torn de preguntes que va sembrar el debat al voltant del paper del comptador digital, les telemesures i la informació proveïda a l’usuari.

 

PVPC-560x420

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog