Primers resultats del projecte INSIGA de gestió d’autoconsum col·lectiu de polígons industrials 4.0

Autoconsumo colectivo 21.03.2021

El 15 de març es van presentar els primers resultats del projecte INSIGA – Sistemes intel·ligents de gestió d’autoconsum col·lectiu de polígons industrials 4.0 en el qual participa Inergy. Va ser en el marc de la jornada de Presentació de la línia de suport a projectes innovadors: convocatòria AEI organitzada pel Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) amb l’objectiu d’apropar aquests ajuts promoguts per les Agrupacions empresarials innovadores (AEI) als socis.

Albert Cavallé, consultor i gestor de producte en Inergy, i Ana Otero d’ARCbcn, van ser els encarregats de presentar el projecte INSIGA, beneficiari d’aquests ajuts a través del Consorci en el qual també participa la societat pública d’habitatge, sòl i urbanisme del Govern de Navarra – Nasuvinsa i el propi CEEC. L’objectiu general d’aquest projecte innovador és reduir el cost econòmic i ambiental de la demanda energètica requerida pels processos productius industrials, contribuint així a la creació d’un teixit industrial més competitiu i sostenible i menys dependent de les variacions del mercat energètic internacional, alhora que s’impulsa el sector econòmic associat a l’autoconsum energètic nacional mitjançant la substitució de l’ús d’energies fòssils importades de països tercers per l’ús d’energia de generació renovable local.

Cavallé va presentar les funcionalitats desenvolupades per Inergy en el marc de el projecte dins del seu mòdul SIE-Autoconsum que gestiona, supervisa i optimitza el funcionament de les instal·lacions d’autoconsum. L’objectiu del nou desenvolupament és millorar l’anàlisi de viabilitat i optimització de el disseny de l’autoconsum col·lectiu i la seva gestió, tant pel que fa al dimensionament de la instal·lació (potència pic a instal·lar i inversió requerida) com a les ràtios esperades (autoconsum i desconnexió de xarxa).

Per això, des d’Inergy s’ha treballat en la creació d’algoritmes d’optimització tecnicoeconòmica del dimensionament d’instal·lacions d’autoconsum col·lectiu i els seus coeficients de repartiment a partir dels perfils horaris de consum energètic de les diverses empreses participants de l’autoconsum. Per a instal·lacions existents, s’han desenvolupat algoritmes de predicció de la generació esperada i alarmes de desviament, indicadors d’autoconsum i desconnexió de xarxa i un estudi de la rendibilitat econòmica obtinguda en la instal·lació.

Prova pilot a Navarra

El Govern de Navarra, a través de l’empresa pública NASUVINSA (la societat pública d’habitatge, sòl i urbanisme de el Govern de Navarra), acull la prova pilot a polígons i empreses de la Comunitat Foral. Els resultats obtinguts es donaran a conèixer entre diferents agents públics (Departaments de Govern Foral de Navarra i entitats locals) i privats (ens gestors i empreses) amb l’objectiu de fomentar iniciatives posteriors de desenvolupament de sistemes d’autoconsum col·lectiu en ajuntaments, potenciant el seu rol en l’impuls de l’autoconsum en el teixit econòmic local.

INSIGA és un projecte finançat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per a Agrupacions Empresarials Innovadores. El projecte està coordinat pel Clúster d’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) i compta amb la participació d’Inergy, ARCbcn i NASUVINSA.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog