Inergy redactarà el Pla General d’Actuació Energètica d’Hernani

Plan General de Actuación Energética de Hernani

Producte: SIE

03.05.2023

Inergy ha estat l’empresa adjudicatària de la redacció del Pla General d’Actuació Energètica (PGAE) del municipi basc d’Hernani. El PGAE d’Hernani serà el desè pla que redacta Inergy en l’últim any i mig en diversos municipis bascos, ja sigui com a plans específics o en el marc de la redacció de Plans de Clima i Energia o Plans d’acció per al clima i la energia sostenible (PAESC). La redacció d’un Pla d’actuació energètica és una de les obligacions que recull la Llei 4/2019 de Sostenibilitat Energètica de la Comunitat Autònoma Basca a l’article 14.

A la primera fase de recopilació i anàlisi de la informació energètica disponible per a la redacció del PGAE serà de gran utilitat la informació subministrada pel software d’informació i comptabilitat energètica SIE implantat des de fa anys al municipi. El software permet, per exemple, identificar els edificis amb més consum energètic o aquells més ineficients, cosa que facilitarà l’orientació de les mesures i el càlcul del seu impacte.

En una segona fase es procedirà a elaborar l’inventari energètic i la línia base així com els objectius de reducció i generació de renovables del PGAE. Finalment, es definirà el pla d’actuacions del consistori i els plans d’auditoria, certificació i formació. L’ajuntament podrà fer el seguiment de les actuacions i avaluar-ne el grau de compliment gràcies al mòdul SIE-Planificació que permet registrar i consultar les actuacions energètiques realitzades segons sectors, àmbits i períodes temporals.

El PGAE a redactar també podrà ser embrió d’un futur Pla de Clima i Energia/PACES per al qual s’afegirien mesures de mitigació i adaptació del conjunt de sectors del municipi.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog