L’Ajuntament de Cardedeu practica l’Open Data Energètic

, ,
Practica l'Open Data Energetic

Servei: Optimització de facturació i subministraments energètics

28.04.2016

L’Ajuntament de Cardedeu ha estat el primer municipi a publicar els resultats dels consums energètics de 2015 processats mitjançant el Sistema d’Informació Energètica (SIE). D’aquesta manera, els ciutadans de Cardedeu disposen de tota la informació relativa a la factura energètica municipal i els avenços aconseguits pel consistori en matèria d’eficiència energètica.

La capacitat d’un municipi per a dur a terme una gestió energètica i de l’aigua eficaç parteix de l’accés a dades de bona qualitat dels consums i les facturacions. Per fer-ne un seguiment acurat, Cardedeu ha implantat el Sistema d’Informació Energètica (SIE) que li permet conèixer en detall el comportament energètic dels edificis i de l’enllumenat i disposar d’informació per actuar en favor de l’estalvi i l’eficiència energètica.

Els resultats dels consums energètics es publiquen anualment en l’Informe anual de l’energia elaborat per Inergy. Aquest document permet conèixer en detall el comportament energètic d’un conjunt de subministraments, identificant la potencialitat d’estalvi i de control de la despesa econòmica.

L’informe també és una eina de comunicació potent, ja que permet informar a la ciutadania i a altres agents interessats sobre els avenços aconseguits, rendint comptes de les actuacions realitzades, tal com demostra la seva publicació al web de l’ajuntament de Cardedeu.

Amb aquest objectiu i per tant de facilitar-ne la difusió, Inergy posa a disposició dels seus clients un paquet de recursos de comunicació que inclou:

  • Nota de premsa: Proposta de nota de premsa que podeu completar amb altra informació d’interès relacionada com ara actuacions energètiques realitzades, iniciatives previstes, etc.
  • Titulars destacats: Extracció de frases sintètiques amb les dades clau que es poden utilitzar com a titulars en la comunicació a través de les xarxes socials.
  • Resum executiu: Recull de les principals dades de l’informe en clau divulgativa que permeten extreure la foto dels consums i la despesa energètica en 2015.
  • Informe Anual d’Energia 2015: Informe complet amb una anàlisi del balanç energètic de l’ajuntament en els darrers anys, la distribució del consum en equipaments i en enllumenat municipal en 2015, la desviació respecte a les previsions i la identificació d’estalvis potencials directes a través de la gestió dels subministraments.

Podeu consultar l’Informe de l’Energia de Cardedeu a la seva web.

Contacta amb nosaltres si vols més informació sobre els Informes Anuals de l’Energia.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog