Navarra impulsa l’Observatori Local de l’Energia per fer arribar la comptabilitat energètica al conjunt dels municipis

Navarra impulsa el Observatorio Local de la Energía 13.04.2023

El Govern de Navarra ha engegat l’Observatori local de l’Energia, una plataforma web que aglutina la informació energètica dels ajuntaments de Navarra en un únic entorn de visualització i anàlisi.

L’Observatori Energètic Local de Navarra inclou tres mòduls proveïts per Inergy:

SIE-LITE: Sistema de comptabilitat energètica municipal bàsic per a tots els ajuntaments que s’adhereixin a la iniciativa

Observatori energètic territorial: Mòdul de visualització i anàlisi de dades energètiques de la totalitat d’edificis públics i quadres d’enllumenat del conjunt d’ajuntaments adherits a la iniciativa

Portal energètic local de Navarra: Mòdul de visualització pública de la informació energètica del conjunt d’ajuntaments adherits que es pot consultar a https://www.portalenergia.online/es/region/Navarra/

Amb el desplegament de l’observatori energètic local de Navarra, la Comunitat Foral es posiciona com la primera Comunitat de l’Estat que desplega un sistema de comptabilitat energètica integrat per a la totalitat de la seva administració pública, incloent-hi el conjunt de l’administració foral i les empreses públiques associades, així com el conjunt d’ajuntaments i comarques.

D’altra banda, disposar d’un sistema de comptabilitat energètica multinivell, homogeni i alimentat en continu, constitueix una eina de suport essencial al disseny eficient de polítiques en matèria de transició energètica i clima i en la seva avaluació continuada.

A més, el portal energètic local de Navarra completa el portal energètic públic del Govern Foral de Navarra, i amb això es consolida l’aposta per la comunicació pública i la transparència en matèria d’energia cap al conjunt de la societat navarresa per retre comptes del consum de la administració pública i de les actuacions realitzades per reduir-lo i impulsar l’ús d’energies renovables.

Abast la iniciativa

Ja s’ha completat amb èxit la primera fase d’implantació de l’observatori en el marc de la qual s’ha implantat el sistema de comptabilitat energètica SIE-LITE a 27 ajuntaments de 5 comarques de la Comunitat Foral.

Així mateix s’ha implantat el mòdul observatori de visualització i anàlisi de dades conjunt que integra la informació dels sistemes de comptabilitat energètica municipals implantats recentment, així com els sistemes de comptabilitat energètica ja existents a municipis pioners com Villava, Peralta, Zona Mitjana o Sakana .

També s’ha engegat el portal energètic local de Navarra amb les dades dels ajuntaments ja adherits i que estan accessibles per a la ciutadania.

Avantatges per als ajuntaments adherits

Els principals avantatges per als ajuntaments adherits són:

– Disposar d?un sistema de comptabilitat energètica bàsic per conèixer la distribució i evolució dels consums energètics de l?ajuntament i poder prioritzar i dimensionar mesures d?estalvi i eficiència energètica.

– Disposar d’una eina per complir els requeriments d’elaboració d’un inventari energètic i d’empremta de carboni per part de tots els ajuntaments navarresos establert a l’article 76 de la Llei foral 4/2022, del 22 de març, de canvi climàtic i transició energètica.

– Poder comparar el consum i l’eficiència energètica de l’ajuntament i els edificis respecte a la mitjana de la resta d’ajuntaments de Navarra.

– Foment de lintercanvi de bones pràctiques en la gestió del teu parc dedificis amb el de la resta de municipis de Navarra.

– Formar part del portal energètic local de Navarra, consistent en un mòdul web d’accés obert a la ciutadania, que permet mostrar part de la informació energètica continguda a l’Observatori.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog