Any nou, PVPC nou

Producte: SIE

18.09.2023

El Reial decret 446/2023 proposa una nova metodologia per calcular el PVPC.

Aplanar la muntanya russa

Actualment, el preu de l’electricitat contractada per llars i petits consumidors, conegut com a Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), fluctua segons les variacions dels preus horaris al mercat majorista de l’electricitat. Això resulta en una factura que s’ajusta –per a les coses bones i per a les dolentes– als canvis del mercat, però dificulta la previsió sobre quin serà el preu final a pagar. La incertesa generada per aquestes fluctuacions no només impacta els consumidors finals, sinó també les empreses comercialitzadores, que adquireixen part de la seva energia al mercat diari, podent afectar negativament les seves finances.

El PVPC, igual que qualsevol preu indexat, pot resultar avantatjós per al consumidor en condicions normals, però pot ser problemàtic en moments de preus inestables. Crisis geopolítiques com la guerra a Ucraïna, augments en la demanda de matèries primeres o increments als mercats de drets d’emissió poden fer que la nostra factura elèctrica experimenti fluctuacions extremes, convertint-la en una veritable muntanya russa.

Una cistella de la compra elèctrica més predictible i, probablement, una mica més cara

Amb l’objectiu d’instaurar una major estabilitat al mercat, el govern ha publicat el Reial decret 446/2023, el qual proposa una nova metodologia per calcular el PVPC. Aquesta nova fórmula combina els preus del mercat diari OMIE amb una integració progressiva d’una cistella de preus del mercat de futurs OMIP, buscant disminuir la variabilitat i proporcionar una estimació més precisa dels costos finals.

La cistella de futurs estarà composta pels preus corresponents al mes següent, el trimestre següent i l’any següent a les dates de consum facturat. El pes d’aquesta cistella anirà augmentant gradualment des del 25% el 2024 fins a assolir el 55% el 2026, fet que implicarà que el canvi serà progressiu.

Ara bé, la contrapartida a aquesta certesa més gran en el preu final serà que aquelles hores amb una forta generació d’energies renovables, que normalment serien més econòmiques sense aquest mecanisme, experimentaran un augment en el preu a causa del pes de preus futurs més estables. D’altra banda, les hores amb una presència molt reduïda d’energies renovables i un ús alt de cicle combinat de gas veuran disminuït el preu que haurien tingut originalment.

Només per a domèstics i microempreses

Una altra novetat important establerta per aquest Reial decret és la restricció del PVPC exclusivament als subministraments la potència contractada màxima dels quals sigui de 10 kW i els titulars dels quals siguin consumidors domèstics o microempreses. En conseqüència, qualsevol altra entitat o organització, com per exemple les administracions públiques, queden excloses de contractar al mercat regulat i se’ls aplicarà una penalització del 20% sobre el preu, llevat que canviïn la seva contractació al mercat lliure. Aquesta normativa estableix un període de transició sense penalitzacions, que correspon a la durada dels contractes vigents actualment.

El SIE us pot ajudar

Si la vostra organització ha implantat el software de gestió energètica SIE, resulta senzill accedir amb un sol clic a la informació sobre els subministraments contractats amb les comercialitzadores de referència que operen al mercat regulat, com ara Energia XXI, CR Gas & Power, CUR Energia , Baser, entre altres. SIE permet extreure un inventari detallat que inclou les potències contractades i altres especificacions rellevants, facilitant així la transferència d’aquesta informació a la nova comercialitzadora de la vostra elecció.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog