L’Observatori Metropolità de l’Energia de l’AMB inicia una segona etapa en la que 35 municipis aprofundiran en el benchmarking energètic dels seus edificis públics

Observatori Metropolità de l'Energia AMB 22.03.2021

Inergy ha estat l’empresa adjudicatària dels dos lots de contractació de  l’Observatori Metropolità de l’Energia convocats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L’objecte és la provisió del mòdul SIE-observatori energètic territorial per als 35 municipis de l’AMB i la implantació del sistema de comptabilitat i gestió de subministraments energètics SIE en 14 dels seus ajuntaments.

Després de 2 anys de treball, l’Observatori Metropolità de l’Energia, inicia una nova etapa on es vol  avançar en aspectes com la captació i analítica de dades horàries energètiques per l’elaboració de benchmarking avançat; la comunicació energètica a la ciutadania; l’explotació de les dades energètiques com a suport a la formulació de plans d’optimització energètica dels ajuntaments; o la incorporació progressiva de l’autoconsum a la plataforma.

Actualment, l’Observatori implantat per Inergy al 2019, aglutina informació dels diferents sistemes de comptabilitat i gestió energètica dels 35 municipis de l’ÀMB en un únic entorn de visualització i anàlisi conjunta de dades. La plataforma, basada en el mòdul SIE-Observatori d’inerGy, integra la informació energètica de més de 6.000 punts de subministrament energètic corresponents a més de 2.500 edificis i més de 3.000 quadres d’enllumenat de municipis de l’AMB. I permet accedir a dades de balanços i indicadors de consum i emissions de GEH a escala municipal i de cadascun dels edificis i quadres.

Implantació del SIE en 14 ajuntaments

D’altra banda, amb el nou lot de contractació, el Sistema d’Informació Energètica (SIE) serà l’eina que gestioni a partir d’ara la totalitat de subministraments d’electricitat, gas i aigua dels edificis i equipaments de 14 ajuntaments de l’AMB.  Amb la implantació del SIE, els ajuntaments milloraran la gestió de la seva facturació energètica, incorporant la comptabilitat i l’anàlisi energètica als seus punts de subministraments que té en l’actualitat. Amb aquesta nova incorporació, ja són 30 els ajuntaments de l’AMB que tindran implantat el SIE.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog