Inergy detecta un estalvi potencial de gairebé 5 milions d’euros entre els seus clients

Optimizacion de Potencias 01.05.2024

Un estudi realitzat per InerGy entre els seus clients revela que la millora en l’optimització de les potències contractades al 2023 podria suposar un estalvi de 4.942.776,81 euros en la factura elèctrica. Els resultats s’han obtingut a partir de la campanya d’optimització de potències que Inergy realitza anualment. L’estudi recull una mostra de 113 entitats públiques i privades espanyoles entre les quals s’inclouen municipis i governs autonòmics.

Aquest estalvi es produiria amb l’optimització de les potències contractades al 2023, mantenint els drets d’accés de les instal·lacions, és a dir que són mesures que no requereixen una inversió prèvia en equipaments o instal·lacions, i per tant són mesures sense un cost associat. L’estalvi suposa un 28% de la despesa total del terme de potència de la factura, essent les tarifes 3.0TD (56%) y 6.0TD (36%) les que tenen més potencial d’estalvi respecte a la despesa actual. Per contra, les tarifes 2.0TD i 6.2TD només presenten un 8% d’estalvi potencial.

El càlcul d’aquest important estalvi s’ha realitzat en el context del servei d’optimització de potències prestat pel servei de consultoria d’Inergy i que abasta totes les tarifes. El càlcul es fa amb el suport del software SIE i el seu optimitzador de potències, una eina de gestió que permet ajustar anualment la potència contractada dels subministraments de l’organització amb l’objectiu de minimitzar el cost de la potència facturada en funció de la demandada per cada subministrament en un període de 12 mesos. Actualment, funciona per a subministraments amb dades de maxímetre i corbes de càrrega horàries i quart-horàries segons el tipus de tarifa elèctrica. L’optimitzador detecta els subministraments que necessiten ajustar la potència contractada, proposa els canvis a fer en les potències contractades i en detalla l’estalvi anual esperat.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog