Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de Cerdanyola del Vallès

Servei: Auditoria energètica Assessoria contractació energètica

07.01.2009

Diputació de Barcelona / 2009

Des de fa uns anys, Cerdanyola del Vallès ha apostat de forma decidida per la millora de la gestió energètica del seu parc d’edificis municipals i del seu enllumenat públic. També s’ha adherit a diversos projectes europeus per tal d’incorporar criteris d’eficiència energètica als nous desenvolupaments urbans de la ciutat.

En aquest context, Cerdanyola ha estat un dels primers municipis de Catalunya a redactar el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES).

L’elaboració del PAES, impulsada per l’ajuntament de la ciutat i la Diputació de Barcelona, ha estat a càrrec de l’equip tècnic format per Inergy i Minuartia. Concretament, Inergy s’ha encarregat de la comptabilitat i anàlisi energètica dels equipaments municipals, així com de les línies estratègiques d’energies renovables i d’eficiència energètica dels sectors residencial, serveis i ajuntament.

El Pla s’ha dut a terme d’acord amb el marc metodològic general establert per la Diputació de Barcelona i ha incorporat elements metodològics propis d’Inergy. Entre aquests, cal destacar el benchmarking i la classificació energètica dels edificis públics d’Inergy, l’auditoria preliminar energètica d’edificis i l’anàlisi multi-paramètric.

El Pla resultant conté un total de 74 mesures a realitzar fins al 2020, i es troba en fase d’implantació des del 2009.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog