Pla d’igualtat d’Inergy

Pla_d_Igualtat 08.03.2019

Coincidint amb la celebració del 8 de març a Inergy hem posat en marxa un Pla d’igualtat d’oportunitats.

Inergy no està obligada per llei a tenir un pla d’igualtat. Tot i això, la direcció de l’empresa amb la col·laboració de la seva plantilla ha decidit impulsar un pla d’igualtat fruit del seu compromís d’aplicar criteris ètics i de responsabilitat social en la seva gestió interna i externa. A més, la direcció de l’empresa ha valorat positivament l’elaboració del pla pels beneficis que presenta. Amb aquest document deixem constància de la nostra voluntat de treballar per una igualtat d’oportunitats real entre dones i homes.

L’article 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 23 de març, d’igualtat efectiva entre dones i homes defineix el Pla d’igualtat com a un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de la realització d’una diagnosi de la situació, per tal d’assolir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar qualsevol discriminació per raó de sexe.

 El pla ja es pot consultar al portal de treball de la Generalitat de Catalunya

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog