Publicada la Guia per a l’elaboració de Plans Locals de Clima i Energia d’Euskadi

Planes de Clima y Energia 23.11.2021

La societat pública de gestió ambiental IHOBE, adscrita al Departament de Desenvolupament Econòmic, Sostenibilitat i Medi Ambient del Govern Basc, acaba de publicar la Guia de Plans Locals de Clima i Energia de Euskadi. La guia, emmarcada al projecte LIFE Ip Urban Klima 2050 dins del grup d’accions destinades a generar eines i formació per a les administracions locals, ofereix als ajuntaments bascos un marc metodològic clar per aplicar diverses eines que els ajudin a afrontar els reptes relacionats amb el canvi climàtic, segons el marc normatiu vigent i el futur. El document és una iniciativa de Ihobe en coordinació amb l´Ens Basc de l´Energia (EVE) en el marc d´Udalsarea 2030. I ha comptat amb l´assistència tècnica de les empreses ADOS Sostenibilitat i Clima i INERGY.

Els plans de clima i energia són el nou instrument de planificació local en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic adaptat al context específic dels municipis bascos. En aquest context, la guia pretén facilitar un marc metodològic clar i concís que, posant en valor els recursos i les eines disponibles, faciliti l’elaboració de “plans locals de clima i energia (PLCE)”; d’acord amb el marc normatiu vigent.

La guia està dirigida a ajuntaments i entitats comarcals, amb més o menys recorregut en planificació en l’àmbit del canvi climàtic. En definitiva, es tracta d’un recurs que pot resultar d’utilitat per a qualsevol municipi o comarca, independentment de quin sigui el seu punt de partida i dels avenços que hagi realitzat en matèria d’adaptació i de mitigació.

De la mateixa manera, els municipis adherits al Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia es poden basar en la metodologia que aquí es presenta per donar resposta als requeriments de planificació i report corresponents.

El document es pot descarregar a la web de Ihobe.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog