Inergy presenta SIE-Comunitats, la seva nova Plataforma de Comunitats Energètiques

Plataforma de Comunidades Energéticas 28.11.2022

El 24 de novembre es va celebrar la Innovation Day Energia 2022, una jornada per debatre i analitzar solucions disruptives i innovadores al sector energètic, organitzada pel Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), la Xarxa Energy for Society (XRE4S) i Endesa. Davant d’una audiència de més de 200 professionals del sector, Inergy va presentar la que serà la seva nova Plataforma SIE de Comunitats Energètiques (SIE-Comunitats).

David Pon, director d’Inergy, i Xavier Cipriano, director de Bee Data Analytics, van ser els encarregats de presentar la solució tecnològica que desenvolupen conjuntament i que pretén donar resposta a les necessitats de creació i gestió de les Comunitats Energètiques (CCEE).

La plataforma SIE de comunitats energètiques (SIE-Comunitats) permetrà simular, dimensionar i gestionar qualsevol comunitat energètica de manera eficient i participativa. El desplegament de les seves funcionalitats s’estructura en tres nivells: gestors comunitat, participants de la comunitat i entorn públic.

Gestió de la Comunitat

El disseny de la plataforma i de les seves funcionalitats està pensat tant per contribuir a l’impuls i la constitució de les comunitats energètiques com per facilitar-ne la gestió.

A l’estadi previ de constitució de la CE, la Plataforma permet simular-ne la viabilitat, així com dimensionar-ne les instal·lacions i bateries. SIE-Comunitats inclou entre les seves principals funcionalitats les següents:

 • Dimensionament i ubicació òptima de les instal·lacions de generació FV.
 • Simulació de viabilitat preliminar de les comunitats segons nombre de participants i perfil òptim de consum a integrar
 • Determinar l’estudi de viabilitat tecnicoeconòmica global i individual
 • Càlcul de coeficients de repartiment òptims entre participants.
 • Dimensionament i estudi viabilitat d’instal·lació de bateries

En el cas de comunitats energètiques ja existents, la Plataforma ofereix les funcionalitats necessàries per a la seva gestió diària i optimització energètica:

 • Gestió de membres i inventari d’instal·lacions
 • Planificació i gestió econòmica de la CE
 • Facturació interna i de venda a xarxa
 • Validació de facturació de comercialitzadora
 • Comptabilitat i balanç autoconsum
 • Optimització d’autoconsums mitjançant el càlcul de coeficients de repartiment horari òptims
 • Supervisió instal·lacions FV i alarmes
 • Supervisió de consums participants i alarmes

Empoderament dels participants i comunicació a l’entorn públic

La plataforma incorpora una web-app desenvolupada per Bee Data que ajuda a empoderar i dinamitzar la pròpia comunitat energètica i els seus membres. La web-app informa els usuaris del balanç d’autoconsum i d’estalvis obtinguts, així com de l’evolució del consum horari i per dies. Des de la plataforma els usuaris també rebran recomanacions d’estalvi energètic per a una gestió activa de la demanda o per modificar i optimitzar la corba de consum horari.

D’altra banda, la plataforma incorpora el Portal Energètic de la Comunitat, un web obert al conjunt de la ciutadania i les empreses de l’entorn que podrà informar en obert dels estalvis econòmics i de la reducció d’emissions de GEH obtingudes amb l’autoconsum de la CE .

La plataforma s’està desenvolupant en el marc dels projectes d’innovació INSIGA i INCOMUNER en què participen INERGY i BEE DATA juntament amb les entitats navarreses NASUVINSA i AIN, i el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC).

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog