Barberà publica el Portal Energètic Ciutadà on farà públics el seus consums energètics

20.03.2021

L’Ajuntament de Barberà del Vallès estrena el Portal Energètic Ciutadà amb l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania en relació a l’estalvi energètic i l’ús racional de l’energia.

El Portal Energètic Ciutadà permet mostrar, mitjançant una web oberta a la ciutadania i a través d’infografies, l’evolució del consum i despesa energètica dels equipaments municipals i l’enllumenat públic, així com valorar les polítiques energètiques dutes a terme. D’aquesta manera, la ciutadania podrà conèixer i quantificar la gestió i els resultats de les mesures que s’adopten en matèria d’eficiència energètica, adaptació al canvi climàtic i incorporació d’energies renovables.

Mitjançant el Portal es podrà consultar l’evolució del consum i emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEH) de l’Ajuntament, així com la classificació per consum i per estalvi respecte els últims 12 mesos dels diversos equipaments municipals. Aquest Portal permetrà veure l’impacte en els equipaments municipals que suposaran les actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic implantades en ells, com és la incorporació d’energies renovables, millora dels aïllaments i/o  accions d’eficiència energètica. A més, facilitarà la definició de mesures i inversions en estalvi energètic en facilitar una visió global sobre el comportament energètic dels equipaments municipals.

Aquí podeu consultar la notícia publicada en la web del consistori.

Portal Energetic Ciutada Barbera

 

El portal: un mòdul SIE

El portal de l’energia de Barberà s’alimenta automàticament de les dades del Sistema de informació energètica SIE. Aquesta eina facilita el seguiment dels consums en el temps, tant a nivell global de tot el municipi com per equipaments. El SIE arxiva totes les factures en els equipaments corresponents, realitza anàlisis automatitzades, genera informes, identifica els punts de subministrament que han incrementat el seu consum i n’analitza les causes per tal de veure  si es poden aplicar accions correctores. També identifica els estalvis aconseguits mitjançant accions d’eficiència o de gestió de l’energia perquè les persones que s’hi han implicat puguin conèixer el resultat i millorar-ne el rendiment.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog