Sitges posa en marxa el Portal Energètic Ciutadà on farà públics el seus consums energètics

Portal Energetico Ciudadano de Sitges 01.11.2022

Amb aquesta iniciativa l’ajuntament vol implicar la ciutadania en el procés de transició energètica 

Fa uns mesos l’ajuntament de Sitges anunciava la incorporació d’un sistema de comptabilitat i gestió energètica SIE el qual li permetrà supervisar els consums i projectar instal·lacions d’energies renovables. Ara el consistori redobla la seva aposta amb la publicació del Portal Energètic Ciutadà una web oberta a la ciutadania que aporta visibilitat i transparència a la gestió energètica del municipi.

El Portal Energètic Ciutadà permet mostrar, mitjançant una web oberta a la ciutadania i a través d’infografies, l’evolució del consum i despesa energètica dels equipaments municipals i l’enllumenat públic, així com valorar les polítiques energètiques dutes a terme pel consistori sitgetà. D’aquesta manera, la ciutadania podrà conèixer i quantificar la gestió i els resultats de les mesures que s’adopten en matèria d’eficiència energètica, adaptació al canvi climàtic i incorporació d’energies renovables. L’objectiu és sensibilitzar a la ciutadania en relació a l’estalvi energètic i l’ús racional de l’energia, a l’hora que es pretén reforçar la transparència i rendició de comptes de les polítiques públiques cap a la ciutadania.

Mitjançant el Portal es podrà consultar l’evolució del consum i emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEH) de l’Ajuntament, així com la classificació per consum i per estalvi respecte els últims 12 mesos dels diversos equipaments municipals. Aquest Portal permetrà veure l’impacte en els equipaments municipals de les actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic implantades, com ara la incorporació d’energies renovables, la millora dels aïllaments i/o les accions d’eficiència energètica.

El portal: un mòdul SIE

El portal de l’energia de Sitges s’alimenta automàticament de les dades del sistema d’informació energètica SIE amb el qual Sitges supervisa els consums de les seves instal·lacions. Aquesta eina facilita el seguiment dels consums en el temps, tant a nivell global de tot el municipi com per equipaments. El SIE arxiva totes les factures en els equipaments corresponents, realitza anàlisis automatitzades, genera informes, identifica els punts de subministrament que han incrementat el seu consum i n’analitza les causes per tal de veure si es poden aplicar accions correctores. També identifica els estalvis aconseguits mitjançant accions d’eficiència o de gestió de l’energia perquè les persones que s’hi han implicat puguin conèixer el resultat i millorar-ne el rendiment.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog